DOUZEAIDANS Albert Thomas 1725-12.1.1779

Z Personal
Albert Thomas DOUZEAIDANS
Narození 1725
Úmrtí 12.1.1779
Povolání 61- Pedagog
58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 350

DOUZEAIDANS, Albert Thomas (též Tomáš), * 1725 Brusel (Belgie), † 12. 1. 1779 Praha, právní historik, statistik, pedagog

Do Čech přišel z tehdy nizozemského hrabství Limburg na základě konkursu, jímž byl 1754 povolán na katedru právních dějin na právnické fakultě pražské univerzity. Nastoupil na 1746 zřízenou samostatnou katedru historie (geografie a heraldiky), která při fakultě vznikla, a současně vystřídal svého předchůdce ordináře M. Lynche, který v Praze přednášel právní a politické dějiny a 1753 odešel na univerzitu do Vídně. D. se specializoval zejména na říšské právo, které přednášel do 1774, kdy byl již vážně nemocen. Při statistickém soupisu domů a osob 1770 v Praze na Starém Městě, kde D. bydlel, se zpěčoval být zapsán, neboť vyžadoval od úřadů předchozí svolení univerzity. Do statistiky byl uveden jako profesor pro dějiny práva pocházející z Bruselu pod jménem Dusidan.

Patřil ke generaci tereziánských profesorů, kteří byli již částečně ovlivněni osvícenstvím. Nebyl však dobrým přednášejícím a doktorát práv (pouze honoris causa) obdržel teprve 1760, dodatečně po svém nástupu na katedru. Disertaci, svou de facto jedinou práci o říšských vikářích, vydal 1760 (Disceptatio Historico-critica de vicariis: sive administratione Imperii, tempore Caesaris absentis, aut impediti, et tempore interregni ante Auream bullam). Za D. působnosti zaznamenala katedra odborný úpadek, který přetrval i po její přeměně na katedru statistiky 1774, již D. rovněž až do 1778 vedl. Stala se první katedrou statistiky v monarchii.

L: I. de Luca, Das gelehrte Österreich 1, 1776, s. 102; G. N. Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät 2, 1827, s. 44, s. 75; J. Klabouch, Osvícenské právní nauky v českých zemích, 1958, s. 133, 186, 198, 215, 221, 295–296, 307; K. Kazbunda, Stolice dějin na pražské universitě. Od obnovení stolice dějin do rozdělení university (1746–1882), 1964, s. 37; BL, s. 276; H. Slapnicka, Die Lehre des öffentliches Rechts..., in: Bohemia Jahrbuch des Collegium Carolinum 14, München 1973, s. 233.

Marcella Husová