DRÁPAL Miroslav 23.12.1916-8.7.1991

Z Personal
Miroslav DRÁPAL
Narození 23.12.1916
Místo narození Praha
Úmrtí 8.7.1991
Místo úmrtí Františkovy Lázně
Povolání 64- Překladatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 359-360

DRÁPAL, Miroslav, * 23. 12. 1916 Praha, † 8. 7. 1991 Františkovy Lázně, překladatel, redaktor, novinář

Pocházel z dělnické rodiny, otec pracoval jako údržbář, matka byla v domácnosti. Reálné gymnázium navštěvoval 1927–35 v Praze na Smíchově, právnickou fakultu 1935–39 a 1945 (JUDr.). Od 1933 podnikal prázdninové cesty po Evropě, za války byl pomocným dělníkem na železnici. 1943 uzavřel sňatek a vychoval dvě dcery. 1945–46 působil v Československém rozhlase, poté do 1950 v nakladatelství Sfinx, od 1946 se podílel na francouzské překladové produkci nakladatele J. Podroužka, 1951 pracoval v nakladatelství Orbis a 1951–59 Naše vojsko. Spolupracoval i s jinými nakladatelstvími: Odeon, Svoboda, Mladá fronta, Albatros a s filmem a televizí. 1959 až 1969 byl redaktorem časopisu Plamen, poté nakladatelství Práce. Přispíval do časopisů, především Československý voják a Literární noviny. Užíval řadu šifer (al, M. D, md).

Vynikl jako překladatel próz z francouzštiny, italštiny, němčiny a holandštiny. Vydal několik výborů G. de Maupassanta a A. France. Dále překládal díla Stendhala, A. Daudeta, H. Balzaca, A. Malrauxe, H. N. Cassona, A. Coolena, Multatuliho, B. Uhse, S. Hermlina a některé pasáže pro Spisy Marxe a Engelse. Na převodech spolupracoval i s jinými romanisty, 1967 s J. Heydukem na románu J. Roye Bitva u Dien Bien Phu, 1953 s M. Jirdou a B. Šormem na prózách G. de Maupassanta Nezvaní hosté a Slečna Fifi a jiné povídky. Psal rovněž předmluvy a doslovy k literárním dílům.

L: I. Štuka, Druhý redakční Abrahám, in: Plamen 8, 1966, s. 163; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 510; www.obecprekladatelu.cz; nekrolog: sine, Náhle zemřel..., in: Lidové noviny 15. 7. 1991, s. 4.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Marcella Husová