DRÄXLER Karel Ferdinand 17.6.1806-31.12.1879

Z Personal
Karel Ferdinand DRÄXLER
Narození 17.6.1806
Místo narození Lvov (Ukrajina)
Úmrtí 31.12.1879
Místo úmrtí Darmstadt (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 366-367

DRÄXLER, Karel Ferdinand (též DRÄXLER-MANFRED, Carl, Karl), * 17. 6. 1806 Lvov (Ukrajina), † 31. 12. 1879 Darmstadt (Německo), spisovatel, překladatel, publicista

Pocházel z rodiny rakouského státního úředníka. Gymnázium vychodil v Praze, podle otcova přání studoval jeden rok práva ve Vídni. Již jako student se zajímal o literaturu, zejména poezii, a překládal. Debutoval v časopise Der Kranz redigovaném S. W. Schiesslerem, W. A. Gerlem a poté K. von Woltmannovou. Stal se prvním dosud známým českým překladatelem G. G. Byrona, jehož báseň Nesmrtelnost přeložil 1823 pro časopis Čechoslav. Poněkud volný překlad podepsal – inspirován Byronem – jako Manfred. Pseudonym poté obec ně užíval spolu s variantou Dräxler-Manfred. Vydal dva svazky básní (Romanzen, Lieder und Sonette, 1826, Romanzen, Lieder und Sonette. Zweites Bändchen. Neuere Gedichte von Manfred, 1828, Neuere Gedichte, 1829) a sbírku poetických povídek. Po smrti babičky, kdy se díky dědictví stal finančně nezávislým, odešel do Lipska a věnoval se studiu filozofie. 1829 tam získal doktorát. Poté pobýval osm let ve Vídni, kde po nezdařených pokusech o místo gymnaziálního profesora působil jako novinář a překladatel i jako divadelní dramaturg a 1834–36 redaktor (Brockhaus Pfennigmagazin). Po 1837 podnikl řadu cest (Německo, Belgie, Anglie, Francie) a žil delší dobu ve Frankfurtu nad Mohanem, Meiningen, Kolíně nad Rýnem a ve Wiesbadenu. 1838 vydal sbírku básní Gedichte (4. vyd. 1861). Od 1845 se natrvalo usadil v Darmstadtu jako redaktor Darmstädter Zeitung (do 1852). Titul dvorního rady mu byl propůjčen 1846. Založil časopis Die Muse. Blätter für ernste und heitere Unterhaltung, který do 1858 vydával. Od 1854 až do smrti působil jako dramaturg darmstadtského divadla.

V české literární historiografii je díky svým aktivitám ve 20. až 30. letech považován za průkopníka romantismu a překladatele z latiny a francouzštiny, zejména rozličných dramat. Psal i knížky pro děti a mládež.

L: Wurzbach 3, s. 374; ADB 48, s. 75–77 (s chybami datace užívání pseudonymu); RSN 4, s. 269; ÖBL 1, s. 197; B. Mánek, K. F. D.-„Manfred“, průkopník romantismu v české literatuře, in: Neznámí (autoři) – neznámé (texty), 1999, s. 119–129.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Marcella Husová