DRAGONI Křenovský Jakub ?1808-28.9.1871

Z Personal
Jakub DRAGONI Křenovský
Narození 1808, 1809 nebo 1815
Místo narození Křenovice u Kojetína
Úmrtí 28.9.1871
Místo úmrtí Brno
Povolání 63- Spisovatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 353

DRAGONI Křenovský, Josef (též Jakub, vl. jm. Dragon, Jakub), * 1808, 1809 nebo 1815 ? Křenovice u Kojetína, † 28. 9. 1871 Brno, pedagog, spisovatel

Datum narození není známé, dosud udávaná data se váží patrně k příbuznému Janu D. Po studiu na kroměřížském gymnáziu odešel D. do Brna, kde byl od 1827 jeden rok posluchačem filozofie. Váhal mezi dráhou duchovního a učitele. Studiu teologie, historie, filozofie a jazyků se věnoval zprvu u augustiniánů (eremitů) na Starém Brně, z řádu 1832 vystoupil a v Olomouci navštěvoval práva. Od 1834 působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách a učitel češtiny na brněnském gymnáziu. Poté odešel na vychovatelský ústav do Vídně. 1850 byl suplentem latiny, řečtiny a němčiny na gymnáziu v Opavě. 1851 se ve Vídni připravoval na učitelskou zkoušku z dějepisu. Nakrátko se jako profesor vrátil do Opavy, ale již 1852 byl jmenován prozatímním ředitelem gymnázia v Banské Bystrici, od 1853 v Košicích, rok nato se stal ředitelem. 1858 dosáhl jmenování školním radou a gymnaziálním inspektorem pro prešpurský (bratislavský) správní obvod. Po Říjnovém diplomu 1860 byl povolán do Vídně na ministerstvo vyučování. Následně působil jako školní rada v Klagenfurtu. Pro nemoc se dal penzionovat, vrátil se na Moravu do Uherského Hradiště a počal se intenzivněji věnovat literatuře. Přispíval do novin Moravská orlice a do knižnice Dědictví maličkých. Podle rodiště užíval pseudonym Křenovský nebo J. Drg. Křenovský. Sepsal několik povídek pro mládež (např. Václav Němčický, 1869) koncipovaných v duchu dobových didakticko-pedagogických představ o výchově dětí (důraz na ctnosti, potírání neřestí a zlozvyků apod.). Z konvenčního rámce se tématem lásky a věrnosti vymkla jen novela Vytrvalost z doby napoleonských válek na Moravě, kterou od 1871 tiskla v Brně na pokračování Moravská orlice. Téhož roku se D. usídlil natrvalo v Brně, kde krátké období šéfredaktora federalistických německých novin Stimmen aus Mähren ukončila jeho smrt. Posmrtně byla vydána povídka Jindřich (1872).

L: nekrology in: Stimmen aus Mähren 30. 9. 1871; Moravská orlice 9, 1871, č. 223, s. 2; sine, Úmrtí, in: Světozor 5, 1871, s. 476; MSN 2, s. 373; KSN 3, s. 461; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 509; LČL 1, s. 595–596 (s chybou ve jméně a datu narození).

P: Biografický archiv ÚČL Praha (s rešeršemi ze ZA Opava – pobočky Olomouc a Archivu města Brna).

Marcella Husová