DRBAL František Josef 4.3.1861-18.5.1924

Z Personal
František Josef DRBAL
Narození 4.3.1861
Místo narození Studnice u Vyškova
Úmrtí 18.5.1924
Místo úmrtí Klobouky u Brna
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 369-370

DRBAL, František Josef, * 4. 3. 1861 Studnice u Vyškova, † 18. 5. 1924 Klobouky u Brna, advokát, vinohradnický odborník, organizátor moravského vinohradnictví

Pocházel ze selské rodiny. Studoval na gymnáziu v Brně a práva na UK v Praze, kde byl promován titulem JUDr. V Černotíně u Hranic na Moravě se 1889 oženil s Augustou, roz. Šílenou. Po vykonání advokátní praxe u svého švagra V. Šílené ho v Tišnově pracoval od 1890 samostatně jako advokát v Kloboukách u Brna, kde působil i jako starosta obce (1896 až 1902) a později zasedal jako člen výboru či předseda obecní finanční komise. Dal podnět ke zřízení měšťanské i odborné hospodářské školy, založil obecní spořitelnu, okresní hospodářskou jednotu, rolnické družstvo, okrašlovací spolek či tělovýchovnou jednotu Sokol a spoluzaložil ovocnou a révovou školku. Přijal členství v okresní školní radě a v silničním výboru a pracoval jako delegát moravské zemědělské rady v Brně. D. vlastnil vinice a sklep v Kloboukách a byl známým praktickým vinařem a průkopníkem nových směrů vinohradnictví. Víny obesílal výstavy a získával ocenění. Spoluzaložil Zemský vinařský spolek pro markrabství moravské (pro Moravu, 1902), byl členem výboru (1905–24), předsedal mu (1919–20) a byl zvolen čestným členem. Pro Spolek se spolupracovníky sepsal pracovní program pro české vinařství na Moravě. Inicioval vznik Ústředního svazu vinařů československých (1920), vypracoval stanovy a Svaz ho rovněž poctil čestným členstvím. Katechismus pro moravské vinaře nedokončil a zanechal v rukopise.

L: Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 1, 1934, s. 450, 3, 1942, s. 86, 740; L. Skala, Naši předchůdci 1. Biografický slovník českého zemědělství a venkova, 1993, s. 87–88; A. H., JUDr. F. D., in: Vinařský obzor 18, 1924, č. 9, s. 85–86.

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 13 168, matrika narozených římskokatolické fary Studnice, sv. VI, oddíl pro Studnice, fol. 36; tamtéž, kniha č. 2 771, matrika zemřelých římskokatolické fary Klobouky u Brna, sv. IX, fol. 183.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný