DRBOHLAV Karel 20.3.1927-16.11.1995

Z Personal
Karel DRBOHLAV
Narození 20.3.1927
Místo narození Praha
Úmrtí 16.11.1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 371-372

DRBOHLAV, Karel, * 20. 3. 1927 Praha, † 16. 11. 1995 Praha, matematik, pedagog

Narodil se v rodině praktického lékaře. Po maturitě na reálném gymnáziu (1946) začal studovat na Přírodovědecké fakultě UK. Jako jeden z prvních poválečných studentů si zvolil studium odborné matematiky a vědeckou dráhu (většina D. spolužáků dávala přednost zaměření, umožňujícímu i učitelskou kariéru na středních školách). Během studia získal místo asistenta na katedře matematiky. 1952 absolvoval a byl jmenován odborným asistentem na nově vzniklé Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF), s níž poté spojil celé další pedagogické i vědecké působení. 1967 se habilitoval, 1977 byl jmenován profesorem matematiky, 1970–73 působil jako proděkan pro vědu a výzkum a 1990 byl zvolen děkanem.

D. se věnoval obecné algebře. Rozsahem nevelké dílo čítá na 20 prací, jeho těžištěm je série krátkých článků vydaných v časopisech Acta Universitatis Carolinae, Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae a také Mathematische Nachrichten vycházejících v Německu počátkem 60. let. Ty se staly jádrem D. kandidátské disertace, která byla pro svoji mimořádnou kvalitu uznána zároveň jako doktorská (DrSc., 1966). V polovině šedesátých let patřila MFF k významným centrům v několika oblastech matematiky blízkých algebře: topologii, logice a teorii kategorií. V této atmosféře vznikaly D. hlavní práce, na jejichž základě byl 1966/67 pozván jako vědecký pracovník na Brandeis University ve státě Massachusetts (USA). Slibný vývoj přerušila sovětská okupace Československa v srpnu 1968. Následné politické čistky na fakultě postihly D. kolegy M. Katětova, P. Vopěnku, O. Demutha ad. 1971–80 D. nepublikoval, soustředil se na pedagogické působení. Jeho přednášky patřily k nejlepším na fakultě pro promyšlenou a jasnou koncepci a vynikající podání. D. programově měnil i témata svých výběrových přednášek a uváděl aktuální problémy přímo do výuky. Věnoval se také výchově učitelů matematiky nejen na MFF, ale i na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě UK. Další zlom v D. životě znamenal listopad 1989, kdy se aktivně účastnil dění na fakultě a stal se poté jejím děkanem. Navzdory věku a postupující nemoci vedl fakultu obdobím rychlých a rozsáhlých strukturálních změn. V červen ci 1993 na funkci děkana rezignoval. Stal se nositelem medaile Za zásluhy a rozvoj UK, medailí MFF UK, Masarykovy univerzity a VUT v Brně. Byl emeritním profesorem UK a čestným členem Jednoty československých matematiků a fyziků.

Pohřben byl na hřbitově v Praze-Střešovicích.

D: soupis in: Časopis pro pěstování matematiky 112, 1987, s. 329–330.

P: Archiv UK Praha, osobní spis.

Jan Trlifaj