DRESSLER Josef 8.2.1757-22.1.1811

Z Personal
Josef DRESSLER
Narození 8.2.1757
Místo narození Vrkoslavice (č. o. Jablonec nad Nisou)
Úmrtí 22.1.1811
Místo úmrtí Jablonec nad Nisou
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 377

DRESSLER, Josef, * 8. 2. 1757 Vrkoslavice (č. o. Jablonec nad Nisou), † 22. 1. 1811 Jablonec nad Nisou, obchodník sklem, bižuterií, brusič kamenů

Na počátku 19. století byl D. patrně nejúspěšnějším podnikatelem Jizerských hor. Zpočátku podnikal v bižuterních kamenech společně s bratrem Franzem D. (1847–1817) ve Vratislavicích. Od 1804 až do smrti byl D. společně se Simonem Ichmannem nájemcem skláren hraběte Desfourse v Antonínově (dnes součást Josefova Dolu) a Jiřetíně pod Bukovou. D. získal titul privilegovaného sklářského továrníka a 1810 zemské povolení na provoz rafinerie. Byl spřízněn s boskovickou podnikatelskou rodinou Blaschků. V Jizerských horách vybudoval sklářský podnik, jenž sdružoval jak hutní výrobu, tak rafinaci a export. Zaměstnával přímo či nepřímo přes pět set lidí, dvě třetiny produkce vyvážel za hranice Rakouska. Po přestěhování do Jablonce jeho společenskou prestiž potvrdilo 1796 jmenování vrchním rychtářem města. Zemřel však zatížen velkými dluhy a firma, kterou vedli jeho dědicové, zanikla po 1820.

L: S. Urban – Z. Pešatová, Jablonecká bižuterie, 1965, s. 27–28; P. Nový, Jablonecká bižuterie, 2008, s. 105.

P: SOA Litoměřice, matrika pro Vrkoslavice římskokatolického farního úřadu Jablonec nad Nisou, sign. L 50/4, s. 31, poř. č. 2; úmrtní matrika římskokatolického farního úřadu Jablonec nad Nisou, L 50/23, s. 50, poř. č. 13.

Petr Nový