DRNOVSKÝ z Drnovic Ctibor ?-?1543

Z Personal
Ctibor DRNOVSKÝ z Drnovic
Úmrtí asi 1543
Povolání 44- Právník
41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
58- Teoretik nebo historik státu a práva
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 382

DRNOVSKÝ z Drnovic, Ctibor, * ?, † asi 1543 ?, právník

Příslušník starého moravského vladyckého rodu z Drnovic u Lysic. Byl znám jako výborný znalec práva a zemských právních zvyklostí markrabství moravského. Často vystupoval jako právní zástupce a poradce před zemským soudem. 1535 jej na znojemském sněmu zvolili do komise pro soudní a zemské zřízení, která vypracovala a v témže roce tiskem vydala nové zřízení zemské. Jeho nejvýznamnější aktivitou se stal soupis soudobých moravských právních ustanovení, který vznikl ve 30. letech 16. století. Zahrnoval právo zemské, veřejné a soukromé. D. vycházel z tzv. Knihy Tovačovské (1480) a soudobé moravské právní praxe. Knižně byl rukopis vydán pod názvem Kniha Drnovská.

Jeho synovcem byl Bernard († 1601), nejvyšší dvorský sudí.

D: Kniha Drnovská, V. Brandl (ed.), 1868.

L: OSN 8, s. 29–30; MČE 2, s. 185; LČL 1, s. 601 (kde další literatura); Zemský soud markrabství moravského 1593 v Paprockého Zrcadle, 1986, s. 9; www.drnovice.cz/historie.php.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Brabencová