DRTIL Artuš 6.1.1885-10.4.1910

Z Personal
Artuš DRTIL
Narození 6.1.1885
Místo narození Klopina u Zábřehu na Moravě
Úmrtí 10.4.1910
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
65- Literární historik, kritik nebo teoretik
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 390

DRTIL, Artuš, * 6. 1. 1885 Klopina u Zábřehu na Moravě, † 10. 4. 1910 Praha, kritik, žurnalista

Narodil se v rolnické rodině. Od 1897 studoval gymnázium v Zábřehu. Z existenčních důvodů se 1903 začal živit jako praktikant na poště. 1904 nastoupil do dvouletého poštovního telegrafního kursu v Šumperku, ale záhy přijal redakční úvazek v Moravských rozhledech a Lidových zájmech. 1905 odjel do Rokycan jako spoluredaktor periodika tzv. neodvislých realistů Kramerius, které řídil jeho přítel, spisovatel K. Horký. 1906 až 1909 sloužil na vojně ve Freistadtu v Horních Rakousích (četař). Po vzniku Masarykovy České strany lidové vstoupil 1906 do mladočeské strany a byl členem její korespondenční kanceláře. Z vojny přispíval do mladočeského tisku jako zpravodaj. 1909–10 byl redaktorem časopisu Rozhled P. O. Plačka, zahájil spolupráci s Horkého Týdeníkem a nově vzniklou revue Stopa. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Literárně debutoval 1902 ve Studentském sborníku a v olomouckém deníku Pozor. Od 1905 přispíval do řady liberálně laděných časopisů (Havlíček, Moravsko-slezská revue, Moravský kraj, Národní obzor, Naše Slovensko, Novina, Přehled, Rozhledy, Studentské směry, Ženská revue, Ženský svět). D. byl publicista liberálně demokratického směru, hájil ženskou emancipaci a slovenské národní hnutí, vystupoval proti antisemitismu, klerikalismu a moravskému separatismu. V literární kritice navazoval na J. Herbena a H. G. Schauera, s nimiž sdílel sociologickou metodu, inspiroval se i F. X. Šaldou. Na umění kladl vysoká morální měřítka a vyjadřoval se ve prospěch jeho sdělnosti a ideové hloubky. D. byl výrazným spojovacím článkem mezi generací kritiků 90. let a generací bratrů Čapků. Monografii Žena v myšlení a cítění moderního člověka již nestačil napsat a studie o J. Mahenovi zůstala nedokončena. Užíval šifry V. O.

D: J. Mahen (ed. P. O. Plaček), 1910; Výbor z prací (ed. F. Šelepa), 1913.

L: F. X. Šalda, A. D., in: Kritické projevy 8, 1956, s. 70–71; A. Novák, A. D., in: Zvony domova, 1916, s. 232–238; OSND 2/1, s. 257; LČL 1, s. 602.

P: Okresní vlastivědné muzeum Šumperk, torzo písemné pozůstalosti.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera