DUŠEK František 20.6.1906-4.5.1992

Z Personal
František DUŠEK
Narození 20.6.1906
Místo narození Kostelec nad Orlicí
Úmrtí 4.5.1992
Povolání 1- Matematik
53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 448-449

DUŠEK, František, * 20. 6. 1906 Kostelec nad Orlicí, † 4. 5. 1992, matematik

Byl nejstarším ze tří synů hodináře. Maturoval 1923 na reálce v rodišti. Krátce studoval techniku v Praze, současně také UK, kde absolvoval studijní kombinaci matematika a deskriptivní geometrie. Byl žákem J. Sobotky a F. Kadeřávka. 1929–31 vykonal prezenční vojenskou službu v Josefově. Od 1931 učil jako středoškolský profesor v Čechách a na Moravě (gymnázium Sušice, reálka v Kutné Hoře, gymnázia Bučovice a Chrudim, učitelský ústav v Litomyšli), od 1937 v Kostelci nad Orlicí. Za okupace byl totálně nasazen v obuvnické továrně.

Po válce vstoupil 1945 do KSČ, což mu spolu s odchodem do dosídlovaného pohraničí otevřelo cestu k řídícím funkcím. Od 1946 byl ředitelem gymnázia a později i střední zdravotnické školy v Rumburku, 1951–54 vedl dělnickou přípravku ve Šluknově, 1954–56 pracoval na krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Liberci. 1955 byl oceněn titulem vzorný učitel. Poté přešel na akademickou dráhu, učil matematiku na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, od 1959 na Pedagogickém institutu (vedoucí katedry matematiky) a po habilitaci (1963) na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jako vedoucí katedry (od 1966). 1970 odešel do penze, řadu let pak ještě externě přednášel. 1975 ho Jednota českých matematiků a fyziků (členem od 1923, 1959–79 byl i členem ústředního výboru a aktivně pracoval v liberecké a později ústecké pobočce) jmenovala čestným členem. Obdržel řadu dalších diplomů, čestných uznání, medailí.

Zabýval se metodikou oboru, sestavil učebnice a výukové filmy pro matematiku různých stupňů, zasloužil se o pořádání matematických olympiád. Stal se členem redakční rady časopisu Matematika ve škole. Jezdil přednášet na Slovensko, publikoval v sovětských a východoněmeckých odborných časopisech. Byl též aktivním turistou a plavcem.

D: Algebra pro 8. ročník (s M. Jelínkem a F. Bělounem), 1961 (též slovensky, maďarsky a polsky); Matematické a zájmové kroužky v 7.–9. ročníku ZDŠ (s M. Duškovou), 1971; Počítání zpaměti v 6. až 9. ročníku základní devítileté školy, 1968.

L: V. Jozífek a kol., Životní jubileum doc. F. D., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 12, 1967, s. 248; J. Voříšek, Doc. F. D. sedmdesátníkem, in: Matematika a fyzika ve škole 6, 1975–76, s. 708–709; V. Mráz, K sedmdesátce docenta F. D., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 21, 1976, s. 176–177 (foto); M. Zedek, Blahopřejeme docentu F. D., in: Matematika a fyzika ve škole 12, 1981–82, s. 68–70; O. Gábor, K osemdesiatke F. D., in: tamtéž 16, 1985–86, s. 706–708; V. Čech, K osmdesátinám doc. F. D., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 31, 1986, s. 285–286; nekrolog in: tamtéž 37, 1992, č. 4, příl., s. 3.

Jiří Martínek