DUCHOVSKÝ Václav Prokop 1717-10.2.1773

Z Personal
Václav Prokop DUCHOVSKÝ
Narození 1717
Místo narození Plzeň
Úmrtí 10.2.1773
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 425

DUCHOVSKÝ, Václav Prokop, * 1717 Plzeň, † 10. 2. 1773 Praha, římskokatolický kněz, historik

Studoval v Plzni a v Praze na církevních jezuitských školách. Rozhodl se pro duchovní dráhu, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a po vysvěcení na kněze se stal sekretářem při pražské arcibiskupské konzistoři a byl pověřen prací in causis ad pravitatem haereticam pertinentibus (ve věcech týkajících se kacířské zvrácenosti). D. se vedle úředních povinností zabýval také českou minulostí. Odmítal zásady rodícího se kritického dějezpytu. Byl ctitelem kronikáře Václava Hájka z Libočan, jehož dílo pro něj představovalo nezpochybnitelnou autoritu. Patřil proto k bojovným kritikům G. Dobnera, zejména po vydání jeho komentovaného překladu Hájkova díla. V 60. letech 18. století, kdy první díl Dobnerova spisu vyšel, získal D. přívržence zejména mezi odpůrci osvícenských kritických postupů. V souvislosti se sporem o Václava Hájka hájil D. teorii tzv. národních praotců: Čecha a Lecha, čímž si vysloužil přízeň konzervativních polských vlastenců, zejména knížete Jablonského. Pražský arcibiskup Petr Příchovský však názory D. nesdílel a nechal jeho útok na Dobnera konfiskovat. V pozadí D. polemik a osobních bojů nestála jen pravdivost nebo nevěrohodnost Hájkovy kroniky, ale také konflikty mezi piaristy a jezuity, jejichž řád byl zrušen v roce D. úmrtí.

D: Lucifer lucens non urens lustrans ac illustrans omissa et commissa in prodromo annalium Hayekanorum..., 1765; Apocrisis ad quaestiones propositas de Cecho, in: Acta Societatis Jablonianae, Lipsiae 1771.

L: OSN 8, s. 150; MSN 2, s. 426; KSN 3, 534; Kutnar, rejstřík; M. Kudělka, Spor Gelasia Dobnera o Hájkovu kroniku, 1964, s. 70–72; J. Haubelt, Dějepisectví Gelasia Dobnera, 1979, passim.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošáhlíková