DUDA Ladislav 31.3.1854-28.8.1895

Z Personal
Ladislav DUDA
Narození 31.3.1854
Místo narození Vodňany
Úmrtí 28.8.1895
Místo úmrtí Královské Vinohrady (Praha)
Povolání 7- Zoolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 414-415

DUDA, Ladislav, * 31. 3. 1854 Vodňany, † 28. 8. 1895 Královské Vinohrady (Praha), entomolog

Syn učitele Antonína D. (1820–1892), pocházejícího z Blevic u Kladna, a jeho ženy Františky (1822–1892). Sestra Marie D. (1858–1914) se stala ředitelkou I. dívčí měšťanské školy v Praze na Vinohradech.

Dětství prožil převážně v Soběslavi, na gymnáziu studoval v rodišti a Písku. Zapsal si přírodní vědy na FF UK v Praze, kde ho učil i A. Frič, který ho 1876 získal pro dobrovolnou vědeckou práci v zoologickém oddělení Českého muzea. Jako student byl D. zaměstnán v obchodě s přírodninami pražské firmy V. Friče, kde si přivydělával určováním entomologického materiálu a tříděním sbírek přírodnin. Konal faunistické průzkumy českých brouků (Coleoptera) a ploštic (Heteroptera) a pracoval v Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech. Od 1873 byl členem Klubu přírodovědeckého v Praze. Působil jako prvý kustod klubových sbírek, ředitel zoologické sekce, organizátor zoologicko-botanických exkurzí do pražského okolí. 1879 mu Klub udělil cenu za práci Ploštice bezkřídlá (Pyrrhocoris apterus L.). O plošticích přednášel na prvním Sjezdu českých přírodovědců a lékařů v Praze (1880). Vysokoškolské studium 1884 ukončil a nastoupil jako profesor přírodopisu (po kratších epizodách v Praze a Písku) na gymnázium v Hradci Králové, odkud byl zakrátko přeložen na vyšší reálné gymnázium do Prahy. 1890 se stal dopisujícím členem ČAVU.

Od střední školy se zabýval studiem brouků, které sbíral hlavně v okolí Soběslavi a na Táborsku. Začal se věnovat výzkumu českých ploštic (Heteroptera) z hlediska anatomie, morfologie, faunistiky i systematiky, ve své době patřil k významným odborníkům. Na revizi nových druhů a forem ploštic spolupracoval se zahraničními heteropterology, např. O. M. Reuterem z Finska a J. B. A. Putonem z Francie. Jako první český badatel věnoval pozornost systematice podřádu mer (Psylloidea). V posledních letech života se zajímal o čmeláky (Bombinae, Hymenoptera). D. byl prvním českým překladatelem oddílu hmyz z Brehmova Života zvířat, k němuž připojil doplňky z vlastních pozorování. Zpracoval entomologická hesla do Ottova slovníku naučného a odbornými články přispíval do časopisů Květy, Osvěta a Vesmír (nejvíce 1876 až 1879).

Nikdy se neoženil, v závěru života se o něj starala sestra Marie, která poté věnovala D. obsáhlé sbírky Národnímu muzeu. Byl pohřben spolu s rodiči, sestrou a rodinou továrníka Aloise D. na Vinohradech.

D: Naši potápníci, in: Program gymnázia Písek 1880–1881; Soustavný přehled českého hmyzu polokřídlého (Hemiptera – Heteroptera), in: Výroční zpráva gymnázia v Hradci Králové, 1884; O sbírání a další úpravě hmyzu polokřídlého, in: Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého Praha 18, 1887; Analytický přehled českých ploštic vodních, in: tamtéž 21, 1890; Návod ke sbírání hmyzu polokřídlého (Rhynchota) a další úpravě jeho pro sbírky, in: Výroční zpráva Českého reálného gymnázia Praha, 1890; Catalogus Insectorum Faunae Bohemicae – Rhynchota, 1892.

L: nekrology: Leopoldina Halle (Saale) 31, 1895, s. 218; Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 18, 1895, s. 404; Vesmír 24, 1895, s. 274; 26. Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého Praha, 1895, s. 6; A. Štolc, in: Zlatá Praha 12, 1895, s. 514; OSN 8, s. 109–110, 28, s. 298; MSN 2, s. 417; KSN 3, s. 527; BL 1, s. 284; ČAVU, s. 88; MČE 2, s. 216; Časopis České společnosti entomologické 40, 1943, s. 86–90; Koleška, s. 37–38; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 256, 258, 553; D. Blümlová, Entomolog L. D. pocházel z Vodňan, in: Mladá fronta dnes (Jižní Čechy) 16. 11. 2001.

P: Praha, Vinohradské hřbitovy, hrob č. 33–19.

Zdeněk Koleška