DUNOVSKÝ Karel 5.5.1878-14.9.1960

Z Personal
Karel DUNOVSKÝ
Narození 5.5.1878
Místo narození Plzeň
Úmrtí 14.9.1960
Místo úmrtí Řevnice u Prahy
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
38- Obchod, služby, cestovní ruch
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 428-429

DUNOVSKÝ, Karel, * 5. 5. 1878 Plzeň, † 14. 9. 1960 Řevnice u Prahy, právník, státní úředník

Pocházel z rodiny poštmistra. Po maturitě na gymnáziu v Plzni vystudoval 1898–1901 práva na české univerzitě v Praze (JUDr. 1904). V letech 1903–14 pracoval na poštovním ředitelství v Praze, 1914–18 v předlitavském ministerstvu obchodu ve Vídni. Od vzniku ČSR působil jako vedoucí úředník na ministerstvu pošt, od 1933 byl odborovým přednostou. 1935–39 zastával funkci generálního ředitele pošt a telegrafů, zároveň se stal ministrem pošt a telegrafů v první úřednické vládě generála Syrového. Ve třicátých letech byl předsedou správní rady a výkonného výboru státního podniku Česká pošta a členem správních rad několika obchodních společností se státním podílem. 1939 odešel do penze.

Manželka Libuše byla dcerou pražského advokáta Karla Setunského (1850–1929), exponenta mladočeské strany a předního laického činovníka evangelické církve, 1895–1901 po slance českého zemského sněmu.

L: Köpfe der Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft in Europa. Tschechoslowakische Republik, Wien 1936, s. 50; Naučný slovník aktualit 1939, 1939, s. 132; Kolář Elity, s. 45.

Josef Tomeš