DURAS František 29.3.1852-21.7.1931

Z Personal
František DURAS
Narození 29.3.1852
Místo narození Jemníky u Slaného
Úmrtí 21.7.1931
Místo úmrtí Slaný
Povolání 87- Fotograf
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 429

DURAS, František, * 29. 3. 1852 Jemníky u Slaného, † 21. 7. 1931 Slaný, fotograf

Narodil se v rodině majitele mlýna, otec se stal později v obci starostou. 1867 ukončil D. studia na české reálce v Praze. Doma se vyučil mlynářskému a sekernickému řemeslu. Poté, co se oženil se schovankou majetného slánského měšťana, usedlost s polnostmi a mlýn pronajal. 1883 se natrvalo usadil ve Slaném, kde v Husově ulici zdědil dům. Tam začal provozovat fotografickou živnost, zaměřil se na portrétní fotografii a dokumentaci proměn obce a okolí. Soustavně sbíral národopisné a historické materiály k dějinám regionu. Jeho fotoateliér od počátku prosperoval, byl mu nejen prostředkem k seberealizaci, ale i k obecně prospěšným cílům. Pořídil na příklad s přítelem F. Velcem, malířem a profesorem kreslení, pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895) dokumentaci ze širokého okolí Slánska a inicioval zřízení samostatného pavilonu pro tuto oblast. D. snímky otiskly jak oficiální průvodce vydaný u příležitosti výstavy, tak brožura Okres slánský na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. V obci založil muzejní a literární spolek Palacký, byl spoluzakladatelem a třicet let kustodem i ředitelem muzea, kterému věnoval řadu exponátů z vlastních sbírek. Hrál divadlo, byl zdatným turistou a cyklistou.

V práci Letem českým světem (1896–98), v Soupisech památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století (např. pro okres Slánský 1904, Kladenský 1907, Jáchymovský 1913) a v dalších titulech publikoval své snímky. D. práci charakterizovalo mimořádně kvalitní řemeslo.

Byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství měl 13 dětí, z nichž zůstaly naživu jen dvě. Syn Josef (1887–1907) chtěl být malířem, ale zemřel krátce po přijetí na přípravku pražské AVU, Antonín († 1909) vedl fotografickou filiálku v Plzni, zahynul při autonehodě. S druhou ženou měl 9 dětí, otce přežily pouze dvě.

L: I. Veverková, F. D., in: Slánský obzor 1–2, 1993, s. 68–69; P. Scheufler, Fotograf F. D., in: Kladenské noviny 44, 1994, č. 15, s. 5; týž (ed.), Galerie c. k. fotografů, 2001, s. 146; Z. Tietze, Dlouhá cesta od mlynářského kola za objektiv fotoaparátu, in: Kladenský deník 8, 1999, č. 100, s. 15; týž, Fotograf a hudebník F. D., in: Kladenské noviny 46, 1996, č. 27, s. 4; L. Dobner, O F. D., in: Slánské listy 9, 2001, č. 15, s. 12; týž, Z historie divadla a divadelnictví ve Slaném a na Slánsku: F. D., in: tamtéž 10, 2002, č. 9, s. 17.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Brabencová