DURYCH Václav Josef Věnceslav 27.1.1863-27.12.1897

Z Personal
Václav Josef Věnceslav DURYCH
Narození 27.1.1863
Místo narození Turnov
Úmrtí 27.12.1897
Místo úmrtí Pardubice
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 440

DURYCH, Václav Josef Věnceslav, * 27. 1. 1863 Turnov, † 27. 12. 1897 Pardubice, žurnalista, spisovatel, redaktor

Řemeslo brusiče drahých kamenů vykonával ještě D. otec Vácslav Durich (sic!), matka Josefa, roz. Vališová, byla dcerou řeznického mistra. D. vzdáleným příbuzným byl Václav Michael Fortunát D. (1735–1802). Vyšší reálné gymnázium studoval D. v Praze, ještě před maturitou však ze školy odešel a věnoval se žurnalistice. Působil poté v Kolíně v redakci místních periodik Kolínské noviny a Jizeran. 1884 se pokusil o drama Jiřík z Poděbrad. Po přesídlení do Hradce Králové se uplatňoval jako vydavatel regionálního listu Hradecký Polaban, který byl předchůdcem pozdějšího Slovana. Jako aktivní člen Sokola a propagátor turistiky vydal 1886 příručku Z Českého ráje, cestovní kresby a 1889 Průvodce po Turnově a okolí. Politicky se orientoval na staročeskou stranu.

Z prvního manželství s Boženou, roz. Žabkovou (1863–1892), měl pět dětí, z nichž vynikl zejména překladatel z francouzštiny a básník Václav D. (1885–1912) a básník Jaroslav D. (1886–1962). Po ovdovění dal D. děti na výchovu k příbuzným, Jaroslav D. pobýval u strýce, úředníka hraběte Harracha, v Libčanech u Hradce Králové. D. odešel do Pardubic, kde se znovu oženil. Z druhého manželství se narodil syn Bohuslav D. (1896–1969), překladatel a vydavatel. V Pardubicích redigoval D. 1895–97 časopisy Perštýn a Pardubický obzor. Fejetony a místopisnými studiemi přispíval do dalšího regionálního tisku. Nedlouho před smrtí vydal poslední cestopisnou knihu Krkonoše, cestovní kresby (1896).

L: KSN 3, s. 551; OSN 28, s. 307; MSN 2, s. 447; O. Pospíšil, Spisovatelé beletristé Pardubic a pardubického kraje, 1948, s. 34; LČL 1, s. 621, 622, 625 (v jiných heslech); V. Durych, Jaroslav Durych 2. 12.1886 – 7. 4.1962 (stručný životopis), in: Jaroslav D. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm, V. D. – V. Vladyková – J. Kudrnáč a kol. (ed.), 2000, s. 3–6; J. Janiš, Pardubický Slavín, 2001, s. 11.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; LA PNP Praha; SOA Zámrsk, matrika narozených, farní úřad Turnov, sign. 5797, čas. rozsah 1861–1878; matrika zemřelých, farní úřad Pardubice, sign. 2660, čas. rozsah 1889–1912.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová