DVOŘÁČEK Čestmír 22.10.1915-4.12.1988

Z Personal
Čestmír DVOŘÁČEK
Narození 22.10.1915
Místo narození Paskov u Frýdku-Místku
Úmrtí 4.12.1988
Místo úmrtí Ostrava
Povolání 15- Lékaři
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 460

DVOŘÁČEK, Čestmír, * 22. 10. 1915 Paskov u Frýdku-Místku, † 4. 12. 1988 Ostrava, lékař-patolog, pedagog

Maturoval 1934 na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě, pokračoval 1934–39 na Lékařské fakultě MU, 1945 promoval (MUDr.). Již od 1937 pracoval jako placený demonstrátor v patologicko-anatomickém ústavu V. Neumanna, kde pak působil i během německé okupace. Naučil se pitvám, prováděl histologická vyšetření pro nemocnice na Moravě a pořádal knihovnu ústavu. Po promoci tam byl jmenován asistentem. 1949 přešel jako asistent na Lékařskou fakultu UP v Olomouci, suploval přednášky a cvičení a zkoušel patologickou anatomii a prozatímně vedl stejnojmenný ústav. 1950 byl jmenován přednostou řádným, docentem a prozatímním vedoucím katedry preklinických oborů. 1958 byl přeložen na místo přednosty patologicko-anatomického oddělení Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě-Zábřehu. D. založil a organizoval patologicko-anatomický ústav v Olomouci, kam přenesl tradici Neumannovy brněnské školy a který plnil i vědecké a pedagogicko-didaktické úkoly. Získal mladé patology s vědeckými ambicemi a vytvořil školu severomoravských patologů. Konal diagnostické bioptické semináře, budoval knihovnu pracoviště a naplánoval dislokaci a vybavení patologického ústavu v novém zařízení. Působil jako krajský odborník pro patologii a kontroloval patologicko-anatomickou a diagnostickou službu v Severomoravském kraji. Z krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu organizoval výstavbu diagnostických oddělení a pracovišť. Publikoval zajímavé případy z pitev v Časopisu lékařů českých, Praktickém lékaři, Lékařských listech, Československé gynekologii, Acta otolaryngologica, Gastroenterologia Bohema, Vojenských zdravotních listech, Sborníku lékařském a v Acta radiologica et cancerologica.

Byl rovněž bibliofilem, fotografem a studoval historii medicíny.

D: Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou t. zv. idiopathické dilatace jícnu. Studie chirurgická, roentgenologická a pathologicko-anatomická, 1953 (Thomayerova sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského, sv. 315–317, se Z. Šerým a J. Doubravským); Otázky z fysiologie, 1953; Maligní lymfogranulom (Hodgkinova choroba), 1955 (s P. Luklem, J. Procházkou a V. Bártou); Náhrada rozsáhlých defektů přední stěny břišní pomocí cizorodého materiálu (silonu), in: Sborník lékařský 55, 1953, s. 185–212 (s K. Typovským a J. Malinským); Pozdní výsledky léčby streptomycinem u TBC dělohy a děložních přívěsků v klinickém a pathologickém obraze, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 6, 1955, s. 117–124 (s J. Maršálkem a J. Stehlíkovou); učebnice pro střední zdravotnické školy – Patologie, 1978 (2. vyd. 1981, obojí s J. Krejčím); Patológia. Učebnica pre stredné zdravotnícke školy, odbor zdravotných detských a ženských sestier, rehabilitačných pracovníkov a rádiologických laborantov, Martin 1980 (2. a 3. vyd. tamtéž 1985, 1991).

L: J. Krejčí – L. Neoral – S. Loyka, Doc. MUDr. Č. D. šedesátiletý, in: Československá patologie 12, 1976, s. 61; J. Krejčí, Životní jubileum doc. MUDr. Č. D., in: tamtéž 22, 1986, s. 192; In memoriam doc. MUDr. Č. D. (22. 10. 1915–4. 12. 1988), in: tamtéž 25, 1989, s. 190 až 191; I. Šteiner – J. Špaček, Milí kolegové..., in: tamtéž 38/47, 2002, s. 3; R. Koďousek, Č. D., in: P. Urbášek (ed.), Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity, 1996, s. 43–45.

P: Archiv UP Olomouc, fond RUP, sign. 315, osobní spis Č. D.

Gustav Novotný