DVOŘÁK Jiří 10.4.1891-25.1.1977

Z Personal
Jiří DVOŘÁK
Narození 10.4.1891
Místo narození Střítež U Třebíče
Úmrtí 25.1.1977
Místo úmrtí Ivančice
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 480

DVOŘÁK, Jiří, * 10. 4. 1891 Střítež u Třebíče, † 25. 1. 1977 Ivančice, malíř, účastník 1. odboje

Po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval zemědělské inženýrství ve Vídni a pracoval v hospodářské službě na Moravě. V létě 1914 narukoval na haličskou frontu, v zimě byl Rusy zajat. Přihlásil se do České družiny, 1916 byl zařazen do zálohy 1. československého střeleckého pluku. Jako bývalého rakouského podporučíka ho velení přidělilo do důstojnické školy v Borispolu u Kyjeva, 1917 byl odeslán do Bělgorodu jako zpravodajec, v červenci se stal praporčíkem 9. roty 7. československého pluku, od podzimu 1917 působil jako náborový komisař. Před evakuací z Ukrajiny onemocněl úplavicí, podrobil se léčení v Kyjevě a Saratově, kde byl krátce vojenským komisařem. V hodnosti poručíka se 1919 vrátil do vlasti. V legiích se začal zabývat malbou, kreslit ho učil malíř O.Matoušek. Po návratu do ČSR vstoupil na pražskou Akademii výtvarných umění, jako žák V. Nechleby absolvoval 1924. Maloval jen pro své potěšení a pro nejbližší okruh přátel, výstavy neobesílal, nebyl členem žádného výtvarného spolku. Živil se pedagogickou prací, učil kreslení v Moravských Budějovicích a Ivančicích. V díle se věnoval jak novoklasicistně pojatým krajinářským námětům, tak figurálním kompozicím. Z nich nejvýznamnější se vedle oltářního obrazu ve Stříteži stalo velké plátno Maří Magdaléna před Kristem z poloviny 20. let, původně určené pro pražského arcibiskupa, které se stylově zařadilo mezi novoklasicismus a dobový primitivizující civilismus.

L: Toman 1, s. 188; P. Dejev, Výtvarníci legionáři, 1937, s. 104–105; SČSVU 2, s. 157–158; M. Chmelařová, J. D. Katalog výstavy, 2008.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera