DYK Václav 27.2.1912-5.11.1995

Z Personal
Václav DYK
Narození 27.2.1912
Místo narození Strakonice
Úmrtí 5.11.1995
Místo úmrtí Brno
Povolání 17- Veterinář
61- Pedagog
7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 501-502

DYK, Václav, * 27. 2. 1912 Strakonice, † 5. 11. 1995 Brno, ichtyolog, parazitolog, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem inženýra a jednoho z prvních sportovních rybářů v Pošumaví, synovcem lesníka Antonína Václava D. (1871 až 1952). Po maturitě v Táboře od 1931 studoval na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, kde složil diplomovou zkoušku a byl 1938 promován MVDr. Pracoval jako asistent prof. O. V. Hykeše a poslouchal zoologii a antropologii na Přírodovědecké fakultě MU. Pak působil 1940–46 jako komisař zemědělsko-technické služby ve Výzkumné stanici rybářské a hydrobiologické ve Vodňanech, kde prováděl pokusy a učil na rybářské škole zdravovědu, a 1946–48 jako vrchní komisař ve Výzkumné stanici zemědělské v Opavě. Vrátil se do Brna na Vysokou školu veterinární, kde byl 1948 jmenován docentem a 1955 profesorem parazitologie; od 1953 vedl a postupně vybudoval moderní katedru parazitologie a invazních chorob s oddělením pro choroby ryb a včel, 1961 získal vědeckou hodnost doktora biologických věd na podkladě spisu Nemoci ryb, pracoval jako proděkan Veterinární fakulty VŠZ pro pedagogickou činnost (1955–59) a prorektor VŠZ pro vědu a výzkum (1962–67). Po odchodu do výslužby (1977) dále s fakultou spolupracoval jako profesor konzultant. Na vysoké škole D. uplatnil a rozvinul své organizační, pedagogické a vědecké schopnosti. Vychovával zvěrolékařské a rybářské odborníky, praktikům přednášel v kursech a na školeních. D. výzkumný záběr byl široký: věnoval se botanice a zoologii, aplikovaným disciplínám ichtyologii, parazitologii, ornitologii či ochraně přírody, praktickému rybářství, myslivosti, kynologii, akvaristice a historii zoologického bádání. V některých podoborech, zvl. ichtyologii, položil základy a určil směr dalšího rozvoje. Prokázal platnost přírodní ohniskovosti některých parazitárních chorob i ve vodním prostředí, užší okruh hostitelů klíštěte obecného, fragmentní místa zaklíštění v kultivované krajině a vztah vlhkosti k aktivitě klíšťat, dále doplnil bionomii, fyziologii, parazitologii, toxikologii ryb, raka, perlorodky a lovné zvěře. Stal se autorem či spoluautorem několika desítek knižních monografií, učebnic, odborných článků a více než 2 000 přírodovědeckých popularizačních příspěvků. Publikoval od 1932 mj. ve Spisech vysoké školy zvěrolékařské, Archiv für Hydrobiologie, Acta universitatis agriculturae, Bulletinu VŠZ, Československém rybáři, Sborníku ČAZ, dále ve Vědě a životě, Veterinářství, Československém rybářství, Myslivosti, Památkách a přírodě, Československém rybníkářství, Živě, Akváriu a teráriu, ABC mladých techniků a přírodovědců, Práci a v Brněnském večerníku či v zemědělských a lesnických kalendářích. Inicioval vydávání a redigoval Spisy Vysoké školy veterinární, jeho zásluhou vycházely Aktuality z parazitologie. Zasedal jako člen redakčních rad Angewandte Parasitologie (NDR), Vysoké školy, Acta universitatis agriculturae, řada B, Facultas veterinaria a vědeckých publikací VŠZ v Brně.

Byl ženatý s ing. arch. Sylvií D. (1910–1990), která ilustrovala jeho knihy a články. 1952 obdržel Cenu osvobození města Brna.

D: výběr: Zvěrolékařské názvosloví, 1947 (2. vyd., s L. Fialou, A. Hanslianem a R. Harnachem); Naše rybářství. Naučný slovník všech oborů československého rybářství, 1948 (2. vyd. 1949, s V. Podubským a E. Štědronským); ABC rybáře, 1959 (s týmiž); Z Liškových rybářských dopisů, 1940; Studium na fakultách Vysoké školy zemědělské v Brně. Informace o studiu…, 1960 (2. vyd. 1963); Bibliografie vědeckých prací a monografií. 1959–1965. Vysoká škola zemědělská v Brně… lesnická fakulta, 1966; Bibliografie vědeckých prací a monografií. 1959–1965. Vysoká škola zemědělská v Brně… agronomická fakulta, provozně ekonomická fakulta, 1966; Liškova žichovická škola muškařů, 1989 (2. vyd. 2008); Nemoci našich ryb, 1952 (2. vyd. 1954, 3. 1961 jako Nemoci ryb); Veterinární parasitologie. Část obecná, 1954 (2. vyd. 1956, 3. 1960, dotisk 1962); Návody k cvičením z parasitologie, 1955 (s kol.); Učební texty pro veterinární pracovníky 3, Choroby pohybového ústrojí domácích zvířat, 1955 (s E. Králem a J. Vaňkem); Přehled veterinární helmintologie, 1958 (s kol., 2. vyd. 1962); Veterinární protozoologie a arachnoentomologie. Vybrané kapitoly, 1960 (dotisk 1962, s M. Bártíkem a R. Zavadilem, 2. vyd. 1967, s R. Zavadilem a K. Chroustem, 4. vyd. 1976, 5. 1981 s R. Zavadilem); Pomůcka k cvičením z laboratorní a terénní parazitologie, 1962 (s týmž a H. Schanzelem); Veterinární helmintologie, 1966 (s K. Chroustem a R. Zavadilem, 2. vyd. 1976, 3. 1981); Parasitologie a invasní choroby. Vybrané kapitoly z veterinární helmintologie, 1969 (2. a 3. vyd. 1972, s K. Chroustem a R. Zavadilem); Metody laboratorní a terénní parazitologie, 1973; Rybářství. Čítanka pro praktiky i zájemce, 1935 (2. vyd. 1947, s A. Dykem); Úvod do pstruhařství pro lesníky, 1938; Základy úspěšného hospodaření v malých rolnických rybnících, 1939; Hrst jordánských vzpomínek, 1941; Pstruhové vody, 1941; Rybaření v nejmenších rybnících, 1942 (2. vyd. 1946); Naše ryby, 1944 (2. vyd. 1946, 3. 1952, 4. 1956); Rybníky a rybníkáři, 1945; Rybnikářova práce, 1946; Rybářský přírodopis. Rostliny a živočichové rybářsky důležité, 1946; České perly. Život, ochrana a národohospodářský význam perlorodek, 1947; Komorové rybníky, 1948; Velký příklad. Život, dílo a zásluhy Josefa Šusty o naše rybářství, 1948; Umělý chov ryb, 1949 (s V. Podubským a E. Štědronským); Svet bystrín a horských riek, Liptovský Mikuláš 1950 (s S. Dykovou); Příručka o cizopasnících domácích zvířat, 1954; Základy našeho rybářství, 1956 (s V. Podubským a E. Štědronským); Cizopasníci a invasní choroby drůbeže, 1957 (s B. Klimešem a R. Zavadilem); O cizopasnících užitkových zvířat. Vybrané kapitoly pro chovatele, 1957 (s H. Schanzelem); Cizopasníci a invasní choroby prasat, 1959 (s R. Zavadilem).

L: Prof.MVDr. V. D., DrSc. zakladatel naší veterinárně zaměřené ichtyopatologie a ekologicky orientované parazitologie, 1987 (kde neúplný soupis díla); S. Lusk, Šedesátiny prof. MVDr. V. D., DrSc., in: Živa 20 (58), 1972, s. 143; O. Oliva, Prof. MVDr. V. D., DrSc., in: tamtéž 27 (65), 1979, s. 61; O. Oliva – Z. Lucký, Životní jubileum prof. MVDr. V. D., DrSc., in: tamtéž 36 (74), 1988, s. 60; S. Lusk, Zemřel profesor V. D., in: tamtéž 44 (82), 1996, s. 95; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 173; Tomeš 1, s. 281; R. Berka, Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství, 2006, s. 22–23.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný