EDER Joannes 2.3.1647-7.4.1708

Z Personal
Joannes EDER
Narození 2.3.1647
Místo narození Brno
Úmrtí 7.4.1708
Místo úmrtí Nisa (Polsko)
Povolání 44- Právník
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 523

EDER, Joannes, * 2. 3. 1647 Brno, † 7. 4. 1708 Nisa (Polsko), jezuitský kněz, profesor filozofie a teologie

Do jezuitského řádu vstoupil 1662, studoval filozofii v Olomouci a v Praze teologii, v obou oborech dosáhl doktorského gradu. Do dokončení řeholní formace 1677 v Chomutově vyučoval filozofii na pražské a poté olomoucké univerzitě, 1683 až 1694 přednášel morální a polemickou teologii v Nise, dogmatiku v Olomouci a kontroverzistiku v Praze. Zbytek života prožil jako řádový hodnostář, právně zastupoval řád u dvora a byl rektorem kolejí v Českém Krumlově, Hlohově a Vratislavi. Zemřel jako spirituál koleje v Nise.

V době pražského pobytu v první polovině 90. let působil jako misionář mezi židovským obyvatelstvem. Spolu se třemi spolubratry dosáhl pokřtění několika z nich. Stal se oficiálním životopiscem mučedníka Šimona Abelese, jehož osobně znal. Napsal o něm zprávu, kterou vydal i v němčině, a propracovanou legendu Virilis constantia.

D: Horologium noctis Marianae conformatum horologio diurno Dominicae passionis in annuo solemnium exequiarum apparatu funebri oratione sodalitati majori, 1690; Virilis constantia pueri duodennis Simoni Abeles in odium fidei a Iudaeo parente crudeliter occisi 21. Februarii, anno 1694..., 1696.

L: F. M. Pelzel, Boehmische, Maehrische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, 1786, s. 49n.; RSN 2, s. 393; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 3, Bruxelles – Paris 1892, s. 336; H. Hoffman, Jesuiten in Glogau, Breslau 1927, passim; K. A. F. Fischer, Die Jesuiten in Breslau, in: Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 38, 1980, s. 129; KSN 2, s. 599; BL 1, s. 295; J. Tříska, Studie a prameny k rétorice a universitní literatuře, 1972, rejstřík; E. Kalckbrenner, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Philosophischen Fakultät der Karl-Ferdinands-Universität in Prag im Zeitraum von 1654–1720 mit biographischen Angaben und mit zusammenfassendem Überblick, Diss. Erlangen, 1972, s. 133; Čornejová – Fechtnerová, s. 79–80; L. Matušíková, Licences for the Baptistm of Jews Grated by the Archibishophic Consistory to the Jesuite College in Prague’s Old Town, 1664–1755, in: Judaica Bohemiae 41, 2005, s. 275–280; D. Soukup, Šimon Abeles. Zrození barokní legendy, in: Česká literatura 57, 2009, č. 3, s. 352–354.

Kateřina Valentová