EFELDAR Hanuš *?1490

Z Personal
Hanuš EFELDAR
Narození konec 15. století
Úmrtí ?
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 524

EFELDAR, Hanuš (též ELFEDER, Hans), * konec 15. století (Německo), † ? malíř

Umělec dvora Vladislava II. Jagellonského, pocházející pravděpodobně z německých Frank, byl po 1500 členem staroměstského malířského cechu a pohyboval se v Praze a Kutné Hoře. Starší dějepisectví (K. Chytil) mu připisovalo více děl, než zřejmě vytvořil, mj. i práce řezbářské, zatímco současná uměnověda (J. Vacková) vyslovila hypotézu, že by mohl být totožný s Mistrem litoměřického oltáře. Prokazatelně byl jeho dílem shořelý oltář sv. Zikmunda pro pražskou katedrálu sv. Víta a archa pro kutnohorský kostel sv. Jakuba, z níž se podle J. Pešiny dochovala predela s mistrovským obrazem Poslední večeře, datovaným 1515. Jednalo se o ukázku přechodu gotického deskového malířství k renesanci a dílo poučené švábskými malíři, malbou italského quattrocenta i grafikou A. Dürera.

L: Toman 1, s. 195; Pozdně gotické umění v Čechách, 1978, s. 374–377; DČVU 1/2, s. 595; NEČVU 1, s. 160.

Martin Kučera