EGERMANN Friedrich Ignaz 25.6.1822-26.8.1897

Z Personal
Friedrich Ignaz EGERMANN
Narození 25.6.1822
Místo narození Polevsko u Nového Boru
Úmrtí 26.8.1897
Místo úmrtí Frankfurt nad Odrou (Německo)
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 529

EGERMANN, Friedrich Ignaz, * 25. 6. 1822 Polevsko u Nového Boru, † 26. 8. 1897 Frankfurt nad Odrou (Německo), řezáč a malíř skla

Byl synem Friedricha E. (1777–1864) a bratrem malíře skla Antona Ambrose (1814–1888). V počátcích spolupracoval s otcem. Po sňatku s Josefou, roz. Hrubešovou, z Líbeznice u Prahy, se osamostatnil a v Novém Boru si 1862 založil vlastní rafinerii, a to na náměstí nejprve v domě čp. 59, později čp. 106. Následně byl nějaký čas ředitelem jedné (neznámé) sklářské hutě ve Štýrsku v Rakousku. Po návratu do severních Čech pracoval od 1873 ve vedení sklárny Augusta u Falknova. Podobně jako otec a bratr patřil k vynikajícím malířům skla. Ve 40. letech 19. století dekoroval sklo malbou transparentními barvami ve stylu vídeňského Antona Kothgassera. Jako náměty většinou volil žánrové výjevy, figury artistů, chinoiserie, ptáky a hmyz. Své práce nesignoval, proto se velmi obtížně odlišují od děl bratra Antona Ambrose E. Věnoval se též řezbě skla, technice se pravděpodobně naučil v prostředí řezáčů z Novoborska nebo Kamenickošenovska. Jeho jediným známým (a zároveň signovaným) dílem je z výtvarného hlediska skvěle provedená řezba Ariadny na Panteru na zvonovité kupě poháru z čirého skla (dnes UPM Praha, inv. č. 66618). Předlohou se stala mramorová plastika Johanna Heinricha Danneckera, kterou E. znal z rytiny (reprodukce) F. Nahla nebo díky tehdy rozšířeným odlitkům z porcelánového biskvitu. Zemřel u svého syna Johanna E.

L: G. Doleschal, F. E., Ein Beitrag zur nordböhmischen Glasindustrie, in: Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs 34, 1911, s. 37–40; J. Brožová, České sklo 1800–1860, Katalog sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, sbírka skla, katalog 1, b. d. [1977]; W. Spiegl, Glas des Historismus, Braunschweig 1980, s. 95; DČVU 3/1, s. 379–404, 385; J. Brožová, Výtvarný vývoj dutého skla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, in: O. Drahotová (ed.), Historie sklářské výroby v Českých zemích 1, 2005, s. 278–309.

Jan Schöttner