EHRLICH Mathias Karl 22.2.1762-24.3.1836

Z Personal
Mathias Karl EHRLICH
Narození 22.2.1762
Místo narození Bärnsdorf pod Smrkem (nyní Horní Řasnice)
Úmrtí 24.3.1836
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 540-541

EHRLICH, Mathias Karl (též Matyáš Karel), * 22. 2. 1762 Bärnsdorf pod Smrkem (nyní Horní Řasnice), † 24. 3. 1836 Praha, římskokatolický kněz, spisovatel, pedagog

Z Frýdlantska odešel do Prahy, studoval na staroměstském gymnáziu, pak filozofii a částečně teologii na pražské univerzitě. 1783 byl jako kandidát přijat do strahovského kláštera premonstrátů a stal se řádovým členem. Teologická studia dokončil v pražském generálním semináři. Tam byl dvorním radou a rektorem Zippem zvolen prefektem pro studující dogmatiky a morálních nauk. 1788 po vysvěcení se pro dalších patnáct let stal katechetou na farní škole kláštera. Psal teologické spisy v němčině a pedagogické a didaktické příručky pro žáky a učitele, které tiskl v Praze. 1789 vydal v knihtiskárně normální školy pedagogický spis určený venkovským učitelům o výchově dětí Von der physischen Erziehung der Kinder zum Besten der Jugend und Landlehrer gesammelt und herausgegeben. 1796 vydal pražský nakladatel Franz Gerzabeck (František Jeřábek) E. oslavný list Zur Jahresfeyer – des Wahltags des … Wenzel Mayer… 1804 se E. zúčastnil konkursu na katedře pražské univerzity. Následujícího roku byl ustanoven profesorem náboženství na pražském německém gymnáziu na Malé Straně, kde poté učil pod prefektem Niklasem Pfahlem spolu s profesory humanitních odvětví Johannem Zimmermannem a Václavem Aloisem Svobodou a profesory gramatiky Franzem Schollarem, Josefem Eichlerem a Aloisem Müllerem. 1807 obdržel po vykonaných zkouškách titul doktora filozofie a za pedagogické zásluhy byl arcibiskupským konsistoriem jmenován notářem. Stal se kandidátem teologie. 1810 působil jako děkan pražské filozofické fakulty. 1802 vyšla jeho historie farní školy strahovského kláštera Kurze Geschichte der k. stiftstrahover Pfarrerschule, 1820 spisek Dienst des Herrn. 1826 byla českým zemským guberniem povolena jeho nadace Ehrlich’sche Studentenstiftung, založená s vkladem 450 zlatých konvenční měny a určená synům chudých učitelů z venkova vynikajícím pílí a dobrými mravy a studujícím na malostranském gymnáziu po dobu šesti let. Dotované roční stipendium 50 zlatých mohlo být v případě špatného chování a výsledků odebráno, eventuelně, pokud se žádný učitelský syn nenašel, připadnout jinému studentu. Při zrušení nadace mělo být jmění přiřknuto pražskému chudobinci. E. se stal nositelem velké Císařsko-královské čestné medaile za civilní zásluhy. Bývá uváděno i datum úmrtí 1833.

D: Von der aussereheligen Zeugung, dem geflissentlichen Missgebaehren und anderen Misshandlungen der uneheligen Kinder, von der physischen Erziehung des Neugebohrnen bis zum erwachsenen Bürger 2, 1780; Sittensprüche und Lebensregeln zu Vorschriften und zum Diktandoschreiben für öffentliche und Privatlehrer, in: Rede an die Schüller (sic!) des k. k. Kleinseitner Gymnasiums, 1810; Anreden und Dankreden bei öffentlichen Prüfungen. Gespräche zwischen Kindern, 1816.

L: OSN 8, s. 437; RSN 2, s. 413; MSN 2, s. 512; KSN 3, s. 18; Wurzbach 4, s. 10; BL 1, s. 300; Czikann 1, s. 29.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; NA Praha, fond pražské místodržitelství; Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Bildarchiv und Grafiksammlung).

Marcella Husová