EHRMANN Martin Samuel 6.11.1795-19.6.1870

Z Personal
Martin Samuel EHRMANN
Narození 6.11.1795
Místo narození Brno
Úmrtí 19.6.1870
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 16- Farmakolog nebo farmaceut
3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 542-543

EHRMANN, Martin Samuel, * 6. 11. 1795 Brno, † 19. 6. 1870 Vídeň (Rakousko), farmaceut, chemik, pedagog

Začal praktikovat v lékárnách ve Frýdku a v Brně, poté 1819 až 1821 absolvoval farmacii na vídeňské univerzitě. Ve Vídni studoval následně chemii, 1824 složil rigorózní zkoušku a získal doktorát. 1824–36 přednášel na univerzitě farmaceutické zbožíznalství. 1836 přešel jako profesor chirurgické propedeutiky na univerzitu do Olomouce, 1846 byl zvolen jejím rektorem, na škole setrval až do 1866, kdy odešel na odpočinek. V Olomouci vybudoval chemicko-botanický ústav a 1855 založil Spolek moravských lékárníků (Mährischer Apothekerverein), který se 1860 transformoval na Všeobecný rakouský lékárnický spolek (Allgemeiner österreichischer Apothekerverein). Od 1827 se pokoušel založit rakouský farmaceutický časopis, uspěl až 1847, kdy začal vycházet Oesterreichische Zeitschrift für Pharmacie, první periodikum svého druhu v Rakousku. E. byl autorem několika učebnic farmacie a chemie (většinou vydány ve Vídni), prováděl soudní analýzy i rozbory minerálních vod, věnoval se přednáškám o chemii pro veřejnost.

D: Handbuch der pharmaceutischen Chemie 1–4, Wien 1824–1828; Lehrbuch der Pharmacie nach dem gegenwärtigen Zustande ihrer Grundwissenschaften... 1–4, (2. vyd.) Wien 1832–1833; Die Stöchiometrie, auf eine leicht fassliche Weise..., Wien 1828; Tabellen zur pharmaceutischen Chemie, Wien 1829; Pharmaceutische Präparatenkunde als Erläuterung der neuesten österreichischen Pharmacopöe, Wien 1833 (4. vyd. 1857); Commentar der neuesten oesterreichischen Pharmacopöe, Wien 1837; Handbuch der populären Chemie in ihrer vielseitigen Beziehung zum Leben und vorzüglich zur Gewerbskunde…, Wien 1842.

L: Wurzbach 4, s. 10–11 (s bibliografií); RSN 2, s. 413; ÖBL 1, s. 231; BL 1, s. 300; Czeike 2, s. 138; Deutsche Apotheker-Biographie, Stuttgart 1975, s. 145; J. Ganzinger, Apotheker-Biographie, in: Österreichische Apotheker- Zeitung 30, 1976, č. 31/32, s. 624; F. Šantavý, M. E. a jeho působení… v Olomouci, in: Československá farmacie 28, 1979, s. 222n.; P. Drábek, Časopis českého lékárnictva a jeho předchůdci, in: tamtéž 31, 1982, s. 85n.; E. Lesky, M. E. und die Reformbewegung von 1848, in: Beiträge zur Geschichte der Pharmazie in Österreich, Wien 1961, č. 18, s. 59–68.

Pavel Drábek, Marie Makariusová