EISLER Moritz 20.1.1823-21.12.1902

Z Personal
Moritz EISLER
Narození 20.1.1823
Místo narození Prostějov
Úmrtí 21.12.1902
Místo úmrtí Opava
Povolání 55- Jazykovědec
56- Filozof
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 557

EISLER, Moritz (též Mayer), * 20. 1. 1823 Prostějov, † 21. 12. 1902 Opava, historik filozofie, religionista, pedagog

Byl synem obchodníka Lazara a Jentl E., změna jména Mayer v Moritz není neobvyklá. Studoval filozofii, pedagogiku, dějepis a orientální jazyky na pražské univerzitě (PhDr.). K tomu se učil u vrchního rabína Salomona Löb Rapoporta. Od 1853 byl ředitelem na židovské hlavní škole či měšťance a učitelem náboženství na piaristickém gymnáziu v Mikulově. Napsal několik pedagogických a filozofických příruček pro výuku i odborných článků a recenzí, jež publikoval v časopisech. 1862 založil a předsedal Mährisch-schlesischer israelitischer Lehrerverein (Moravsko-slezskému izraelitskému učitelskému spolku) pro podporu nemocných kantorů. Byl ženatý s Berthou a spolu vychovali pravděpodobně dva syny. Získal čestné občanství prostějovské a mikulovské obce. 1893 odešel do výslužby a odstěhoval se k synovi do Opavy, kde dožil.

D: Heller 3, 1889, s. 28; Wininger 2, s. 133; Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, 1929, H. Gold (ed.), s. 404, 445–448 (kde neúplné soupisy díla); výběr: Vorlesungen über die jüdischen Philosophen des Mittelalters, 2. Abtheilung, Wien 1870, 1., Wien 1876, 3., Wien 1883.

L: BL 1, s. 306; DBE 3, s. 76; G. Deutsch, Scrolls. Essays on Jewish History and Literature, and Kindred Subjects, Cincinnati – New York 1917, passim.

P: NA Praha, HBMa, inv. č. 1694, matrika narozených židovské obce Prostějov, inv. č. 1470, matrika zemřelých židovské obce Opava; Archiv UK Praha, katalogy posluchačů Filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity z let 1840–47; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, fond Vyšší škola chlapecká a dívčí 1654–1945, katalogy, protokoly o zkouškách, korespondence, fond Gymnázium Mikulov 1745–1999, ročenky školy.

Gustav Novotný