ELBEL Josef Mauritius 12.3.1730-26.7.1798

Z Personal
Josef Mauritius ELBEL
Narození 12.3.1730
Místo narození Česká Lípa
Úmrtí 26.7.1798
Místo úmrtí Osek u Duchcova
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 568

ELBEL, Josef Mauritius, * 12. 3. 1730 Česká Lípa, † 26. 7. 1798 Osek u Duchcova, cisterciák, opat

Pocházel z rodu českolipských cínařů. 1746 vstoupil do cisterciáckého řádu a složil sliby v oseckém klášteře, poté vystudoval teologii na pražské univerzitě, kde dosáhl doktorátu. Stal se proboštem kláštera na Starém Brně. V Oseku se jako sekretář opata se účastnil generálních kapitul řádu 1765–71. Opatem oseckého kláštera byl zvolen 1776. V době josefinských reforem (1783) ho úspěšně uhájil před zrušením, a to mj. poukazem na vazby s kláštery v Horní Lužici. Byl i schopným hospodářem. Založil též obrazovou galerii, dal vyzdobit opatský sál, významně rozšířil zahradu. Podporoval vědy a inicioval zřízení přírodovědného kabinetu.

D: Die geheimnissvolle Hochzeit des Göttlichen Lammes... als... Herr Matthäus Josephus Pertscher aus dem Eremitenorden des heil. Vaters Augustini... das Jubeljahr seines Priesterthumes feyerlichst begieng..., 1777.

L: B. Scheinpflug, Das Cistercienserstift Ossegg zur Zeit Kaiser Josephs II., in: MVGDB 23, 1885; BL 1, s. 307; B. Chleborádová, Příspěvek k dějinám obrazové galerie kláštera v Oseku, in: 800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník, 1996, s. 212–232; P. Zahradník, Cesta cisterciáckých opatů do Citeaux roku 1765, in: Historie 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.–8. prosince 2006 v Ostravě, 2007, s. 70–83.

P: SOA Litoměřice, fond Řád cisterciáků Osek (1207–1949; inv. F. Čenský, 1967).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Kateřina Valentová, Jan Zdichynec