ELBL Karel 24.4.1836-23.5.1909

Z Personal
Karel ELBL
Narození 24.4.1836
Místo narození Město Touškov
Úmrtí 23.5.1909
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 569

ELBL, Karel (též Karl), * 24. 4. 1836 Město Touškov, † 23. 5. 1909 Praha, katolický kněz, teolog

Vystudoval v Praze, kde byl 1861 vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě na Chebsku: 1862–64 kaplan a kooperátor ve Vildštejně (dnes Skalná), 1865 kaplan v Horních Lomanech, 1866 kooperátor v Aši. Nejvíce se však angažoval ve školství. 1870 se stal katechetou v německých učitelských ústavech a nižších reálkách v Praze, 1874 členem školní rady, 1899 arcibiskupským inspektorem německých škol na Novém Městě pražském. 1872–92 přednášel jako docent katechetiky a pedagogiky na teologické fakultě v Praze, 1882 po rozdělení univerzity přešel na její německou část, kde se 1893 stal řádným profesorem pastorální teologie. 1898/99 vykonával úřad děkana a v následujícím školním roce proděkana teologické fakulty. 1873 se zúčastnil diecézní synody, 1887 se stal arcibiskupským notářem. 1890 byl jmenován kanovníkem a 1900 děkanem kapituly Všech Svatých. Předsedal Bratrstvu sv. Bonifáce.

D: Pastoraltheologie, 1894.

L: BL 1, s. 307; EBL 1, s. 127 (oba s chybným místem úmrtí Město Touškov); Čáňová, s. 21–22; Multimediální databáze souboru křesťanských bohemikálních jmenných autorit ve 20. století, CD-ROM, 2003.

Eva Novotná