EMLER Jan 1.8.1877-28.5.1951

Z Personal
Jan EMLER
Narození 1.8.1877
Místo narození Praha
Úmrtí 28.5.1951
Místo úmrtí Praha
Povolání 70- Knihovník nebo pracovník informatiky
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 587-588

EMLER, Jan, * 1. 8. 1877 Praha, † 28. 5. 1951 Praha, historik, knihovník

Syn historika Josefa E. (1836–1899) a Kateřiny, roz. Dlabačové. Po gymnáziu v Praze vystudoval práva (1895–99) a dějiny umění (1900–04) na české univerzitě. Od 1899 pracoval v pražské Univerzitní knihovně, jako vystudovaný historik umění se zapojil do hnutí na ochranu památek (člen klubu Za starou Prahu) a psal průvodce po české metropoli. Od 1906 byl úředním konzervátorem památek, působil v pražské samosprávě a v Topičově nakladatelství redigoval edici České hlavy. Po vzniku Československa odešel (na návrh F. Drtiny) 1919 do Bratislavy, kde se stal ředitelem Veřejné a Univerzitní knihovny. Zasloužil se o vybudování největší bratislavské knihovny: soustředil do ní řadu fondů, jak institucí (mj. Alžbětinské univerzity či Slovanského ústavu), tak od jednotlivců (S. Chalupka, Ľ. V. Rizner aj.). Podařilo se mu pro knihovnu získat právo povinného výtisku a značně rozšířit fond zejména české a slovenské literatury. Založil centrální katalog slovenských knihoven, i když po celou dobu musel bojovat s nedostatkem financí a vhodných prostor. Od 1922 byl prvním lektorem knihovnictví na bratislavské univerzitě.

Jako vládní rada se 1931 vrátil do Prahy, řídil Univerzitní knihovnu (ve funkci vystřídal J. Boreckého), a to až do odchodu na odpočinek 1939. Za E. působení se knihovní fond takřka zdvojnásobil. Často reprezentoval Československo na mezinárodních knihovnických konferencích a dočkal se řady významných ocenění (Rytíř čestné legie). Vedle odborných knihovnických prací psal i popularizační články (některé pod pseud. Svatopluk) a věnoval se organizaci cestovního ruchu.

D: Ochrana českých památek uměleckých a krás přírodních, 1906; Průvodce Prahou, 1912.

L: OSND 2/1, s. 421 (s mylným datem narození 1. 7.); KSN 4, s. 94; MSN 2, s. 563; Kulturní adresář ČSR 1, 1934, A. Dolenský (ed.), s. 86; Köpfe der Politik / Wirtschaft / Kunst und Wissenschaft in Europa, Tschechoslowakische Republik, Wien 1936, s. 54; ČsB 1, nestr.; NGS, s. 693 až 694; J. Ecker, Univerzitná knižnica v Bratislave 1561–1980, Bratislava 1981, s. 451–456; J. Mlynárik, Českí profesori na Slovensku 1, 1994, s. 184; ES 2, s. 33; SBS 2, s. 15; BLS 2, s. 432; J. Cejpek, J. E., in: Bulletin Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 2003, č. 2.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Táborecká