ENGEL Jan Joseph 8.3.1796-17.1.1845

Z Personal
Jan Joseph ENGEL
Narození 8.3.1796
Místo narození Praha
Úmrtí 17.1.1845
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 597

ENGEL, Jan Joseph (též Johann Joseph), * 8. 3. 1796 Praha, † 17. 1. 1845 Praha, lékař-chirurg, pedagog

Narodil se v rodině pražského kupce. Lékařskou fakultu v Praze studoval 1815–19 a postupně získal několik titulů: 1817 magistr chirurgie, 1821 doktor chirurgie, 1824 doktor medicíny (na základě disertace Animadversiones in prophylaxim tetani traumatici), 1824 magistr očního lékařství, magistr porodnictví.

Ještě jako student (od 1817) praktikoval v pražské všeobecné nemocnici na chirurgickém oddělení, následujícího roku byl povýšen na podranlékaře, 1820 na druhého ranlékaře. 1822 až 1825 působil jako asistent chirurgické kliniky a rok poté mu bylo svěřeno suplování vedení katedry teoretické chirurgie a akologie (tj. nauky o nástrojích) pro ranlékaře. 1827 byl jmenován profesorem a v této funkci setrval do 1834. Poté poněkud změnil obor (což tehdy nebylo mimořádné), 1835 se stal profesorem teoretického lékařství (tj. interny) pro ranlékaře. Dobře, systematicky přednášel, byl vyhledávaným praktikem, ale jako operatér nevynikal, byl příliš opatrný až bojácný. Vědecky nepracoval a s jedinou výjimkou také nepublikoval.

Angažoval se v českém národním hnutí jako spoluzakladatel České matice a člen Společnosti Národního muzea. Byl otcem lékaře a politika Emanuela E. (1844–1907).

L: RSN 2, s. 459; AČL, s. 59; BSPLF 1, s. 91; A. Jungmann, Skizzierte Geschichte der medizinischen Anstalten an der Universität zu Prag, Wien 1840; V. Weiss, Dějiny chirurgie v Čechách, 1891, s. 99–100; Die deutsche Karl-Ferdinands Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaiseres Franz Josef I., 1899, s. 296; Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde 2, 1845, s. 253; 3, s. 175.

P: Archiv UK Praha, fond Matriky, sign. M 64, s. 28, 29, 309.

Ludmila Hlaváčková