ERBAN František 15.1.1896-3.5.1967

Z Personal
František ERBAN
Narození 15.1.1896
Místo narození Jilemnice
Úmrtí 3.5.1967
Místo úmrtí Mělník
Povolání 17- Veterinář
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 6

ERBAN, František, * 15. 1. 1896 Jilemnice, † 3. 5. 1967 Mělník, zvěrolékař, účastník 2. odboje

Byl synem drogisty. Po maturitě na reálném gymnáziu v Náchodě studoval na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. 1920–23 pracoval jako asistent Histologicko-embryologického ústavu. 1923 obhájil disertační práci Případ didaktylie u koně a jeho anatomicko-histologický rozbor a byl promován MVDr. Vrátil se do rodiště, kde působil jako okresní zvěrolékař. V Polici nad Metují se 1926 oženil s Irenou Šimerovou, spolu vychovali dceru a syna. Od 1935 žil v Mělníku a pracoval jako okresní veterinář. Za německé okupace byl od 1940 členem odbojové skupiny Obrana národa, od 1943 vedoucí postavou odboje na Mělnicku. 1945 po seskoku výsadku partyzánské skupiny mjr. P. A. Kaniščeva zajišťoval její zásobování na Kokořínsku, sám byl od dubna 1945 příslušníkem partyzánské jednotky Národní mstitel. Zorganizoval ilegální revoluční a pak řádný Okresní národní výbor v Mělníku a stal se jeho prvním předsedou, 1946 byl z funkce odvolán. Vrátil se k původní profesi. V padesátých letech ho suspendovali na řadového veterináře. Jako člen strany národních socialistů byl umlčen, zásluhy v odboji byly zpochybňovány.

Ve dvacátých letech publikoval odborné články ve Zvěrolékařském obzoru a v Biologických spisech Vysoké školy zvěrolékařské(1922). Od prezidenta republiky obdržel 1945 Československý válečný kříž 1939, později Partyzánský odznak a Pamětní medaili k 20. výročí osvobození. 2005 mu byl udělen in memoriam Stříbrný řád města Mělníka.

L: M. Sígl, Kdo byl a je kdo. Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko. Osobnosti, samospráva, historie, 2007, s. 103; F. Černický, F. E., in: Mělnická radnice, 2009, č. 5, s. 14.

P: SOA , Zámrsk, matrika řkt. f. ú. Jilemnice, sign. 6 809, kniha 24; rodinný archiv syna Pavla E.

Gustav Novotný, Jiří Martínek