ERBEN Josef 28.4.1830-11.4.1910

Z Personal
Josef ERBEN
Narození 28.4.1830
Místo narození Kostelec nad Orlicí
Úmrtí 11.4.1910
Místo úmrtí Praha
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
12- Geograf
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 10

ERBEN, Josef, * 28. 4. 1830 Kostelec nad Orlicí, † 11. 4. 1910 Praha, geograf, statistik

Pocházel z rodiny městského úředníka. Studoval gymnázia v Broumově a Rychnově nad Kněžnou, pak pražskou filozofickou fakultu (zapsal si přednášky z filozofie, zeměpisu a fyziky), navštěvoval i předměty na právech. 1852 složil učitelské zkoušky. Řadu let působil jako učitel na středních školách, mj. v Mladé Boleslavi, nejdéle na české reálce v Praze. 1862–71 přednášel jako docent německy i česky statistiku na technice; po rozdělení školy 1869 přešel na českou techniku. Od 1865 byl správcem mapové sbírky v Muzeu Království českého a podílel se na psaní hesel pro Riegrův Slovník naučný. Nepřijal nabídku na profesuru v Kyjevě, 1871 převzal vedení nově zřízené Statistické kanceláře král. hl. města Prahy, v jejímž čele stál více než dvě desítky let a spolupracoval s ní až do smrti. Výuky na technice se tehdy vzdal (některé zdroje uvádějí, že učil do 1875), poté přednášel soukromě, mj. v Náprstkově Americkém klubu dam. Účastnil se mezinárodních konferencí statistiků (mj. tajemník statistického sjezdu v Petrohradě 1872). Vědeckou statistiku v Čechách pozvedl na evropskou úroveň. Od 1892 byl členem KČS N a jako první Čech dopisujícím členem Ruské geografické společnosti.

Věnoval se především statistice (O teorii statistiky průmyslu, 1861; Statistická knížka král. hlavního města Prahy, 1871–80, později s tit. Statistická knížka král. hl. města Prahy a spojených s městskou statistickou komissí obcí ...; K vyjasnění smrtelnosti v Praze, 1877), zabýval se však i geografií, někdy je považován za jednoho ze zakladatelů české geografické literatury. K jeho spisům v tomto oboru patřily: Počátkové zeměpisu (1868); Rusko. Země stát a národ (1868). E. se stal autorem desítek map: Politická a místopisná mapa Království českého, 1869; Obchodní a cestovní mapa Čech, Moravy a Slezska, 1873; Dvojjazyčný atlas okresních hejtmanství v Čechách, 1882–86. Pro firmu J. Felkl a syn v Roztokách u Prahy autorsky připravil řadu glóbů. Napsal i regionální práce, kniha Vévodství Korutany a Krajina v geograficko-statistickém a historickém přehledu (1865) byla péčí Matice slovinské záhy přeložena do slovinštiny a stala se jedním ze základních děl tamní geografické literatury.

E. se podílel na vytvoření českého matematického a fyzikálního názvosloví, z němčiny přeložil i některá historická díla, např. část Dějin třicetileté války od A. Gindelyho a Dějiny Moravy od B. Dudíka.

L: RSN 2, s. 478; OSN 8, s. 695–696 (se soupisem hlavních prací); M. (= Metelka), J. E., in: Sborník České společnosti zeměvědné 6, 1900, s. 181–184; F. Bačkovský, Přehled písemnictví českého doby nejnovější, 1889 (3. vyd.), s. 164, 166; MSN 2, s. 695; L. Mucha, Glóby J. E., in: Sborník Československé společnosti zeměpisné 68, 1963, s. 135–137; V. Häufler, Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 79–80; BL 1, s. 316; ÖBL 1, s. 260; Slovinski biografski leksikon (http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/ VI EW/), heslo (s mylným datem úmrtí 1908); 120 let pražské statistiky, 1991, passim; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 91; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 137; J. Zichová, J. E. Východočeský rodák a pražský statistik, in: Orlické hory a Podorlicko 15, 2008, s. 99–106; táž, J. E. – pražský statistik 19. století, in: 29. mezinárodní konference historie matematiky, J. Bečvář – M. Bečvářová (ed.), 2008, s. 187–190; M. Bečvářová, J. E. a jeho přínos pro pražskou statistiku v 19. století, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 54, 2009, s. 57–71; J. Martínek, Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník), 2008, s. 86–87.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek