FÜRST Adolf 2.2.1898-18.9.1967

Z Personal
Adolf FÜRST
Narození 2.2.1898
Místo narození Veselí nad Lužnicí
Úmrtí 18.9.1967
Místo úmrtí Říčany (u Prahy)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 507-508

FÜRST, Adolf, * 2. 2. 1898 Veselí nad Lužnicí, † 18. 9. 1967 Říčany (u Prahy), lékař chirurg, pedagog

Narodil se v rodině lékaře, po maturitě na třeboňském gymnáziu studoval na Lékařské fakultě (LF) UK v Praze (MUDr. 1923). Po promoci působil na II. chirurgické klinice LF UK, nejprve jako operační elév, od 1926 jako honorovaný asistent. 1934 se rehabilitoval z patologie a terapie chorob chirurgických, po 1945 ještě externě přednášel na fakultě. 1934 byl zvolen primářem tehdy monoprimariátní nemocnice v Benešově (u Prahy, od 1936 ředitelem nemocnice a primářem jejího chirurgického oddělení); vyučoval též na ošetřovatelské škole. Specializoval se na gastrointestinální chirurgii a gerontologii, vychoval řadu výborných chirurgů a významně se zasloužil o rozvoj benešovské nemocnice. Byl členem řady domácích i zahraničních odborných společností. Do důchodu odešel 1958.

D: Význam chirurgie v léčení předčasných projevů stárnutí, 1934; Speciální chirurgie (učební text), 1952.

L: BSPLF 1, s. 201–202; Seznam osob a ústavů UK v Praze jakož i státních zkušebních komisí 1948, b. d., s. 34; ČLČ 97, 1958, s. 360; Praktický lékař 47, 1967, s. 912; Rozhledy v chirurgii a gynekologii 13 (část chirurgická), 1934, s. 228; Rozhledy v chirurgii 37, 1958, s. 115–117 (s bibliografií, foto s. 76); tamtéž 46, 1967, s. 784; Zdravotnické noviny 61, 2012, č. 3, s. 31; J. Tywoniak, K dvěma významným výročím benešovské nemocnice, in: Slavnostní pracovní dny na počest padesátiletého trvání chirurgického oddělení, devadesátiletého trvání interního oddělení. Sborník. Benešov u Prahy 16. října a 17. října 1987, J. Říha a kol. (eds.), s. 7–26, zvl. s. 18–22.

P: Archiv UK, Praha, fond LF UK 1883–1953, osobní spis; fond Matriky UK, i. č. 5, Matrika doktorů UK V., folio 2172.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Svobodný