FABIÁN Josef Prokop 25.10.1863-24.11.1928

Z Personal
Josef Prokop FABIÁN
Narození 25.10.1863
Místo narození Temelín (u Týna nad Vltavou)
Úmrtí 24.11.1928
Místo úmrtí Dříteň (u Českých Budějovic)
Povolání 63- Spisovatel
49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 35

FABIÁN, Josef Prokop (vl. jm. Fabian), * 25. 10. 1863 Temelín (u Týna nad Vltavou), † 24. 11. 1928 Dříteň (u Českých Budějovic), římskokatolický kněz, spisovatel, publicista

Pocházel z rodiny domkáře v osadě Kaliště (dnes č. o. Temelín). Po gymnáziu v Českých Budějovicích studoval teologii v Praze, na kněze byl vysvěcen 1889. Od mládí se zajímal o literaturu, publikoval ve studentských časopisech Pomněnky, Prvosenky, od 1884 ve Studentských listech, od 1888 v Blahověsti. Po vysvěcení byl povolán do Aše jako kooperátor, 1891 do Uhlířských Janovic. 1893 se stal zámeckým kaplanem v Plaňanech u Kolína. Onemocněl však a odešel do předčasné penze. 1896 jej hrabě Chotek přijal jako kaplana ve Volšovech u Sušice. Tehdy se F. více zabýval literaturou, 1897 vydal první sbírku didaktických básní pro děti a mládež Poupátka. Následovaly další sbírky: 1899 Květy, 1901 Ratolístky a 1902 Vzhůru srdce!. Poté se věnoval teologickým spisům, 1903 vydal Několik slov o Janu Husovi, O dobrodiní sv. zpovědi a Několik poznámek o papežství. K dobově problematickým otázkám se vyjádřil v brožurách Pohřbívati či spalovati mrtvoly? (1904) a O manželství (1905). Knížku Buďme na stráži vydal 1906. Literární dráhu ukončil díly Tři zrádná hesla 1914, O sv. Janu Nepomuckém 1915 a O sv. Václavu 1917. V závěru života pobýval na jihu Čech ve Slavči u Trhových Svin, 1925 se stal biskupským notářem a děkanem v Dříteni. Pohřben byl ve Křtěnově. Hojně užíval pseudonymy často spjaté s rodným krajem nebo svými působišti: Fab. Budil, Fr. Křtěnovský, J. F. Slavěčský, Kalistský, Prokop Zaletěl, Prok. Z., Šeb. Rada, Temelínský, Z. Olšovský, Z. Volšovský, pod nimiž přispíval do periodik: Časopis katolického duchovenstva, Čech, Hlas lidu, Hvězda, Naše listy, Slova pravdy, Večerní novina, Vlast, Vychovatel aj.

L: Pod jedním praporem. Almanach katolických básníků českých, S. Bouška – K. Dostál-Lutinov – X. Dvořák – F. Skalík (ed.), 1895, s. 235; O. Jakoubek, J. F., in: Vlast 30, 1913/14, s. 61; J. Tumpach – A. Podlaha, Bibliografie české katolické literatury náboženské 1, 1912; V. Bitnar, Schematismus žijících katolických spisovatelů československých, 1920; BOS 4, s. 2; OSN 28, s. 398; MSN 7, s. 924; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 530; LČL 4, s. 1677–1678.

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová