FAHOUN František 9.2.1844-10.5.1900

Z Personal
František FAHOUN
Narození 9.2.1844
Místo narození Sušice
Úmrtí 10.5.1900
Místo úmrtí Rakovník
Povolání 61- Pedagog
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 47

FAHOUN, František, * 9. 2. 1844 Sušice, † 10. 5. 1900 Rakovník, pedagog, publicista, překladatel

Pocházel z rodiny kožešníka. Gymnázium v Klatovech zakončil 1864 maturitou. Ve vzdělávání pokračoval v Praze, kde na univerzitě studoval matematiku, fyziku, ale i romanistiku a slavistiku. Živil se jako vychovatel, 1868 se stal suplentem na reálce v Olomouci. 1871 odešel učit na obecní reálku v chorvatském Osijeku. Již 1872 se vrátil do Čech a do konce života působil jako gymnazijní profesor na reálce v Rakovníku. Od 1877 drobnými původními články přispíval do časopisů, zejména do Světozoru a České včely, později do Pokroku, Paedagogia, Zlaté Prahy, pod šifrou F. F. do Koledy a do Roční zprávy Vyšší reálné školy v Rakovníce (1879 a 1890). V příspěvku Řada učitelů světských působivších na Vyšší reálné škole v Rakovníce počínajíc od r. 1851/1852. Slavnostní spis z roku 1883 sestavil také přehled učitelského sboru. Vedle pedagogické činnosti se rovněž zabýval jazyky, od 1887 působil jako aprobovaný tlumočník. Své lingvistické znalosti zdokonaloval častými cestami (Belgie, Francie, jihoslovanské země). 1878 vydal v České včele črtu Vzpomínka na Paříž, 1880 Belgické toulky. Překládal z jihoslovanských jazyků, z jím tlumočených autorů čtenářský ohlas získala zejména díla: A. Šenoa (Velebníček, 1881, Branka, 1882, V lázních, 1889), E. Kumičić (Paní Sabina, 1887), J. E. Tomić (Drak Bosenský, 1883, Emin-Agova láska, 1890) a F. Becić (Vukičův most, 1885, Kletba nevěry 1, 2 [1886], Slib [1884]), vesměs vydaná v Ottově nakladatelství. 1880–93 spolupracoval i s mladoboleslavským nakladatelem K. Vačlenou a jeho sešitovou Světovou bibliotékou, vydávanou k časopisu Módní svět, a s nakladatelstvím F. Šimáčka.

L: F. Bačkovský, Přehled písemnictví českého doby nejnovější, 1898, s. 81; nekrolog in: Národní listy 11. 5. 1900, odpol. vyd., s. 3; J. Loriš, in: Výroční zpráva rakovnické reálky za rok 1900; OSN 8, s. 1007; MSN 2, s. 678; J. F. Urban, Úvodím Úslavy, 1940, s. 112; hjk, Památce F. F., in: Lidové noviny 8. 2. 1944; LČL 1, s. 679.

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová