FAJFRLÍK Karel 28.1.1860-8.5.1940

Z Personal
Karel FAJFRLÍK
Narození 28.1.1860
Místo narození Štěnovice (u Plzně)
Úmrtí 8.5.1940
Místo úmrtí Ostrava
Povolání 44- Právník
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 50-51

FAJFRLÍK, Karel, * 28. 1. 1860 Štěnovice (u Plzně), † 8. 5. 1940 Ostrava, právník, národohospodář, sokolský pracovník

Pocházel z rodiny tesaře. Po maturitě na gymnáziu v Plzni absolvoval rok na Hornické akademii ve štýrském Leobenu. Ve studiích, na něž si přivydělával jako písař v advokátní kanceláři, pokračoval až po několika letech na pražské právnické fakultě. Po absolutoriu zahájil praxi u trestního soudu v Praze, 1890 odešel jako koncipient advokáta a politika lidové strany V. Perka do Moravského Krumlova. Od 1895 působil v Moravské Ostravě v advokátní kanceláři a 1899 se osamostatnil. Již v Moravském Krumlově se zapojil do činnosti Sokola. V Ostravě se podílel na vzniku samostatné Sokolské župy moravskoslezské, 1900–19 byl starostou její místní jednoty, 1902 a 1908 organizoval slety. Pracoval v pěveckém spolku v Moravském Krumlově a v ochotnickém divadelním spolku v Moravské Ostravě, který založil, dále v národně orientovaném spolku Moravský klub a v Politickém pokrokovém spolku (od 1900), jednom z krystalizačních center vznikající Moravské pokrokové strany. 1906 byl za tuto stranu zvolen poslancem moravského zemského sněmu, znovu zvolen byl 1913, a to za Lidovou stranu pokrokovou, zároveň pracoval ve funkci předsedy sněmovního školského odboru. V říjnu 1918 působil v krajském výboru České státoprávní demokracie, kterou zastupoval jako místopředseda Okresního národního výboru v Moravské Ostravě. 1918–19 byl poslancem ústavodárného Národního shromáždění, vzdal se však poslaneckého mandátu i další politické činnosti. V posledních dvou desetiletích života se věnoval národohospodářské činnosti.

F. již před převratem působil v živnostenských spolcích a podporoval české podnikání na Ostravsku. V době první republiky zasedal ve správních radách průmyslových podniků (Báňská a hutní společnost, Válcovny kovů, Bohumínské loupárny rýže, Obchod uhlím a Živnobanka), spoluzaložil Moravskoslezskou železářskou společnost a pracoval i ve správní komisi Všeobecného penzijního ústavu. Inicioval pravidelné výstavy českých živnostníků a obchodníků a 1930 se postaral o vybudování stálého ostravského výstaviště.

L: Heller 1 (1912), s. 39–40; AČ P, s. 94; ISN 7, s. 154; Slezsko 4, s. 34.

Pavel Cibulka