FAJST Miroslav 19.2.1939-21.12.2003

Z Personal
Miroslav FAJST
Narození 19.2.1939
Místo narození Bratislava (Slovensko)
Úmrtí 21.12.2003
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 52-53

FAJST, Miroslav, * 19. 2. 1939 Bratislava (Slovensko), † 21. 12. 2003 ?, geolog, pedagog

Studoval od 1956 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, zpočátku hydrogeologii, ale záhy přešel na katedru geologie pod vedením R. Kettnera. Během fakultních mapovacích kurzů se ve skupině R. Kettnera a J. Koutka podílel na vypracování geologických map 1:25 000 listů Banská Bystrica a Slovenská Ľupča na středním Slovensku. Školu absolvoval 1961 a na katedře zůstal. Přednášel regionální geologii ČSSR, resp. Česka, a vedl terénní kurzy geologického mapování.

Badatelsky se zabýval regionální a strukturní geologií a petrologií východní části Českého masivu (s přesahy do Polska), v Západních Karpatech, okolím Banské Bystrice a Kremnice. V terénu pracoval nejvíce v krystalinických jednotkách východních Čech a Českomoravské vrchoviny, v orlicko-kladském krystaliniku (klenbě), železnohorském, poličském a letovickém krystaliniku, ve svratecké klenbě moravika a v sousedící části moldanubika; v menší míře se zabýval sedimenty svrchního paleozoika boskovické brázdy a východní částí české křídové pánve. Podílel se na vypracování map pro edici Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000, list Bystré (1965), Bystřice nad Pernštýnem (1965), Olešnice (1965), Deblín (1972) aj., v sedmdesátých a osmdesátých letech mapoval v Orlických horách, v devadesátých letech na Geologické mapě listu Telč pro edici Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Většina map zůstala v nepublikovaných rukopisech uložených v České geologické službě – Geofondu v Praze a v dalších archivních fondech. V sedmdesátých letech se zabýval možnostmi korelace mezi proterozoickými sériemi v různých jednotkách východní části Českého masivu, na základě strukturního výzkumu 1976 definoval novou diskordanci v orlicko-kladském krystaliniku (klenbě), kterou interpretoval jako hranici mezi svrchním a středním proterozoikem. Autorsky se podílel na syntéze Geologie Orlických hor (M. Opletal a kol., 1980). F. představa tektogeneze orlicko- kladského krystalinika byla mezi geology pracujícími na české i polské straně přijata pouze rozpačitě. Uveřejnil zhruba pětadvacet prací, po 1980 publikoval velmi málo.

D: Krystalinikum a křída jižně a východně od Poličky (Listy speciální mapy Polička – 4156, Jevíčko – 4157), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1960, 1961, s. 34–36; Soupis lomů ČSSR číslo 55 – List speciální mapy 1:75 000 Náchod 3856, 1961 (s O. Holáskem); Krystalinikum svratecké antiklinály a přechodné oblasti k moldanubiku na listu Bystřice nad Pernštejnem (M-33-93-B), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1962, 1963, s. 62–64 (s M. Frejvaldem); Vírsko-bystřická dislokace na jv. okraji svratecké antiklinály, in: Čas. Mineral. Geol. 9, 1964, č. 1, s. 99–102 (s týmž); Litostratigrafie terciéru Banskobystrické kotliny, in: Zprávy o geologickom výskume v roce 1963 (Bratislava), 1964, č. 2, s. 148–151 (s J. Jarošem); Sesuvy na východních svazích Kremnického pohoří západně od Banské Bystrice, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 1966, č. 4, s. 261–269 (s V. Boukalem a P. Šimůnkem); Reliktní sedimentární a metamorfní struktury ve vranovsko-olešnické sérii (moravikum), in: tamtéž 43, 1968, č. 3, s. 213–214; Granitisation und Mylonitisation im NW-Teile des Svratka-Komplexes, in: AUC – Geologica 14, 1968, č. 4, s. 309–328; Příspěvek k poznání facií a tektoniky křídy jižního rozhraní vysokomýtské a žitavské synklinály, in: Čas. Mineral. Geol. 14, 1969, č. 1, s. 11–22; Nová diskordance v prekambriu Českého masivu, in: tamtéž 21, 1976, č. 3, s. 257– 275; Model tektogeneze orlicko-kladské klenby, in: tamtéž 26, 1981, č. 1, s. 104–105; Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988, 1990, s. 77–78 (s J. Součkem a kol.); Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000, Geologická mapa – List 23–43 Telč, 1999 (s A. Zemanem a kol.).

L: P. Čepek, 21. prosince 2003 překvapivě a náhle opustil naši geologickou obec RNDr. M. F. etc., in: Informátor České geologické společnosti 2004, č. 1, s. 4; V. Sattran, Vzpomínky z Café Barrande, 2009, s. 41.

Pavel Vlašímský