FARSKÝ Oldřich 5.1.1860-1930

Z Personal
Oldřich FARSKÝ
Narození 5.1.1860
Místo narození Futog (u Nového Sadu, Srbsko)
Úmrtí 1930
Místo úmrtí Berrien (Michigan, USA)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 79-80

FARSKÝ, Oldřich (též FARSKY, Oldrich, Ulrich), * 5. 1. 1860 Futog (u Nového Sadu, Srbsko), † 1930 Berrien (Michigan, USA), malíř

V Praze navštěvoval průmyslovou školu, kde ho M. Aleš učil ornamentální kresbě. 1877–79 studoval AV U u E. Roma, J. Swertse a A. Lhoty. Poprvé vystavoval 1879 na Žofíně žánrové obrazy Výjev z bartolomějské noci a Nemilý svědek. 1880 si pronajal ateliér v Karlových Varech, studijně cestoval po Itálii, Francii a Nizozemsku, 1882 v Plzni vystavil velká historická plátna Zasnoubení Karla IV. s Blankou z Valois a Zasnoubení dcery Jiřího Poděbradského. 1890 namaloval obraz Rybník s kachnami, který znamenal příklon ke krajinomalbě, historickou a žánrovou malbu opustil a portrétům se věnoval jen zřídka. 1893 odjel do USA a usadil se v Chicagu. Brzy získal v novém prostředí jméno svými krajinami v duchu symbolismu s tlumenou impresivní barevností i archaicky pojednanými portréty (1894 portrétoval W. a J. Shermanovy). Po 1900 opustil Chicago a odstěhoval se do Clevelandu, kde obchodoval s obrazy slovanských malířů a kde 1904 uspořádal první výstavu malířů z Čech, Slovenska a polských zemí. Od 1908 žil v Grand Traverse (Michigan), odkud přispíval do českého krajanského tisku. 1914 bydlel ve Sterensvillu, ale retrospektivní výstavu konal v chicagských Dvořákových sadech, od 1916 pracoval na výzdobě auly Harrisonovy technické vysoké školy. Na jaře 1918 založil Klub českých umělců v Chicagu a stal se jeho doživotním předsedou. Vynikl i návrhy knižních obálek. 1922 podnikl malířskou výpravu do hor Colorada a do Kanady. 1924 měl výstavu s českoamerickým portrétistou A. Štěrbou a poté se odstěhoval do Berrien. Syn Aldrich Otto F. (1895–1960) byl americkým malířem tradicionalistického stylu.

L: Toman 1, s. 210; J. Pejskar – M. Kučera, O. F. (text pro archiv Společnosti věd a umění, USA).

Martin Kučera