FAUSTUS Jiří 24.4.1858-1.3.1922

Z Personal
Jiří FAUSTUS
Narození 24.4.1858
Místo narození Praha
Úmrtí 1.3.1922
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 87

FAUSTUS, Jiří, * 24. 4. 1858 Praha, † 1. 3. 1922 Plzeň, knihkupec, nakladatel

Základní i odborné vzdělání získal v Praze. Tři roky navštěvoval reálku a na profesi se připravoval u pražského knihkupce a nakladatele Theodora Mourka. Dále se učil ve známé české firmě Eduarda Grégra a Ferdinanda Dattla, ve které zůstal pracovat i po vyučení až do 1877. Poté působil krátce v podnicích Václava Šimka (Písek) a Karla Janského (Tábor). Už tehdy si uvědomoval, jak velké možnosti nabízela českému knihkupci a nakladateli Plzeň, kde působili do té doby především němečtí podnikatelé. Přesto odešel ještě za dalšími zkušenostmi do Prahy k Františku Řivnáčovi. 1889 shromáždil potřebné finanční prostředky i odborné poznatky k založení vlastního podniku v Plzni. Podílel se tam na činnosti české společnosti nejen díky své profesi, ale také v souvislosti s prací v obchodních a veřejných institucích, organizacích a spolcích. Vynikal i jako řečník. Už v době příchodu do Plzně byl starostou Spolku českých knihkupeckých účetních, 1902 se stal místopředsedou a brzy poté i prezidentem plzeňské obchodní komory, byl členem zemské železniční rady apod. Knihkupeckou živnost doplnil od 1891 nakladatelským podnikáním. Jeho prodejna knih nabízela bohatý sortiment české i cizojazyčné literatury jak beletrie, tak z oblasti odborné a určené pro poučení širší veřejnosti. F. nákladem vycházely různorodé publikace, často zaměřené na potřeby obchodníků a podnikatelů. Jeho úspěchy v profesionální oblasti kontrastovaly s problémy v osobním životě. Syn, kterého vychovával se svou ženou Annou, zemřel ještě za F. života. Úspěšný podnik převzala F. vdova a prokurista firmy A. Štěrba. V knihkupeckém podnikání v Plzni se uplatnil také F. nevlastní bratr Jan Hrádek (* 1865).

L: Knihkupecký oznamovatel 29, 1922, s. 90; K. Nosovský, Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého, 1927, s. 378, 448, 451, 510–11; L. K. Žižka, Paměti a osudy. Knihkupecké vzpomínky na léta 1871–1884, 1999, rejstřík.

Pavla Vošahlíková