FEJFAR Jan 22.8.1879-3.10.1964

Z Personal
Jan FEJFAR
Narození 22.8.1879
Místo narození Podlevín (č. o. Nová Paka)
Úmrtí 3.10.1964
Místo úmrtí Lomnice nad Popelkou
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 100-101

FEJFAR, Jan, * 22. 8. 1879 Podlevín (č. o. Nová Paka), † 3. 10. 1964 Lomnice nad Popelkou, textilní podnikatel

Narodil se v rodině řezbáře a pozlacovače, odbornou praxi získával v tkalcovně a technické kanceláři firmy Stern ve Staré Pace. Později se stal podílníkem malé tkalcovny ve Studenci (u Jilemnice), 1911 společníkem firmy J. Svatý a spol., mechanická tkalcovna lněného zboží ve Studenci. Svatý z firmy 1913 odešel a F., spolu s Františkem Fejfarem a Janem Mládkem, řídil firmu pod názvem Fejfar a Mládek. Zaváděl nové postupy a racionalizoval výrobu. Měl na starosti především finanční a obchodní strategii a obchodní expanzi. Působil jako předseda správní rady firmy Česká přádelna lnu, a. s., v Jilemnici, která byla založena 1920 v převážně německém prostředí. 1926 připojil ke tkalcovně ve Studenci přádelnu lnu v Kalné Vodě (vedl ji zeť Josef Mládek), kterou pak musel odprodat 1939 kvůli záboru pohraničí. Potřebnou přízi poté zajišťovala vlastní přádelna v Horce (u Staré Paky), postavená 1936. V průběhu své činnosti F. prosadil vybudování obchodní sítě v USA a dostával zakázky od armády, železnic a dalších státních organizací. 1927 postavil pro zaměstnance dělnickou kolonii Nový Studenec. Po vzoru T. Bati založil i školu mladých mužů své firmy, pracovníky posílal na zkušenou do Zlína a 1937 i do USA, kam 1935 a 1937 sám vycestoval načerpat zkušenosti a rozšířit obchodní síť. Podporoval aktivní trávení volného času zaměstnanců a vydával firemní časopis Naše snahy. 1939 koupil statek Stihnov nedaleko Skřivan na Novobydžovsku.

Byl aktivní i společensky a politicky, od 1923 byl komerčním radou a poté působil v trutnovské filiálce Státní banky československé. Stal se členem Spolku českých průmyslníků textilních a místopředsedou poradního sboru lnářského při Ministerstvu zemědělství. Politicky se angažoval v národně demokratické straně a 1928–38 byl starostou Studence (od 1939 čestný občan). 1904 se oženil s Annou Suchardovou ze Staré Paky, manželé měli celkem šest dětí, nejmladší syn Jan (1919–1941) zahynul při automobilové nehodě v Peru, kde připravoval obchodní expanzi otcovy firmy. Po manželčině smrti se F. znovu oženil. 1948 byla továrna i statek znárodněny, F. nakrátko zatčen, dožil v nuzných poměrech.

L: J. Kopecká, Dějiny firmy F. a Mládek ve Studenci 1910 až 1948, in: Lnářský průmysl 3, 1986, s. 289–341; R. Reil, Fa F. Mládek, Studenec 1909– 1949 (1974), 1993; ČsB 1, nestr.; Myška, s. 110.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda