FERNANDES de Moravia Valentin †?1518

Z Personal
Valentin FERNANDES de Moravia
Narození 2. polovina 15. století
Místo narození ?Olomouc či Brno
Úmrtí 1518 nebo 1519
Místo úmrtí Lisabon (Portugalsko)
Povolání 12- Geograf
69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 129-130

FERNANDES de Moravia, Valentin (též FERNANDEZ), * 2. polovina 15. století Olomouc či Brno?, † 1518 nebo 1519 Lisabon (Portugalsko), tiskař, geograf

Jak a kdy se rodák z Moravy dostal do Portugalska, není známo. Pokud se tiskařskému řemeslu vyučil na Moravě, stalo se tak zřejmě v Brně, i když starší literatura někdy uvádí i Olomouc. Lze soudit, že prošel Německem, nejspíše přes Norimberk, kde měl četné obchodní kontakty. Někdy počátkem devadesátých let působil v Seville. Znal se zřejmě s kosmografem M. Behaimem a je možné, že i s K. Kolumbem. První přesná zmínka se dochovala z 1495, kdy v Lisabonu vyšla kniha Vita Christi (překlad díla Ludolfa Saského) signovaná tiskařem, který se podepsal jako Valentin de Moravia. Další tisky podepisoval již portugalským jménem V. F., případně V. F. de Alemán, Alemão, Valentin de Olomuc, bezpečně ho identifikuje tiskařská značka s písmenem „M“, doplněná případně motivem českého dvouocasého lva. Podle množství tisků měl již při příchodu do Lisabonu velmi dobré reference. Vydával a tiskl právnické (včetně zákoníků), náboženské i geografické spisy. Mezi jeho práce patřil i vlastní překlad cestopisu Milion Marka Pola do portugalštiny (1502, pravděpodobně z latiny). Zároveň F. zastával řadu úřadů u dvora: stal se štítonošem královny Eleonory, 1503 agentem portugalského krále pro styk s cizími obchodníky, zejména bohatými kupeckými rodinami Welserů a Fuggerů (s titulem korektora trhu s kořením určeným pro Německo). 1506–10 se odmlčel, zřejmě v té době více cestoval (doložen 1508 v Arzile v dnešním severním Maroku, asi navštívil i Azory). 1847 objevil J. A. Schmeller v Bavorské státní knihovně v Mnichově soubor rukopisů, listin a map, jejichž sběratelem F. byl, který se do střední Evropy dostal prostřednictvím humanisty K. Peutingera. Mezi nimi se našly i některé zprávy o portugalských objevech v Africe, námořní mapy, a také dvě F. vlastní práce – Popis Afriky (tj. pobřeží od Ceuty po dnešní Gambii) a Popis ostrovů na západ od Afriky s bohatým mapovým doprovodem. Soubor vznikl v druhém desetiletí 16. století a měl zřejmě sloužit jako podklad k dnes ztracenému či nedokončenému popisu Afriky. F. byl také autorem kresby nosorožce, zaslané přátelům do Norimberka, podle níž A. Dürer vytvořil slavný dřevoryt tohoto exotického zvířete (1515). Posledním dokladem o F. životě byla opět vytištěná kniha, příručka Repertorio do tempos, o používání astrolábu a kvadrantu při navigaci lodí, doplněná nautickými tabulkami, vyšla 1518. Krátce poté zřejmě F. zemřel, neboť v květnu 1519 byli už zmiňováni jeho dědicové.

L: A. Ederer, Moravan, V. F., lisabonský geograf na začátku 16. století, in: Lidé a země 4, 1955, s. 27–28; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 147; M. Nádvorníková, Výrazné osobnosti olomouckého knihtisku 15. a 16. století, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 2005, s. 37–46; P. Štěpánek, V. F. de M., Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v Lisabonu na přelomu 15. a 16. století – představitele manuelského umění, 2006 (s literaturou, zejm. portugalskou).

Jiří Martínek