FETTER Vojtěch 7.4.1905-26.9.1971

Z Personal
Vojtěch FETTER
Narození 7.4.1905
Místo narození Kutná Hora
Úmrtí 26.9.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 4- Antropolog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 134

FETTER, Vojtěch, * 7. 4. 1905 Kutná Hora, † 26. 9. 1971 Praha, antropolog, pedagog

Po maturitě studoval 1924–29 Přírodovědeckou fakultu UK, na níž se stal asistentem. Po vojenské službě 1931–33 se na fakultu vrátil jako aspirant, nicméně trvalé místo nezískal. 1937–45 působil jako středoškolský profesor. Na vysokou školu se vrátil po druhé světové válce, stal se odborným asistentem a od 1950 ředitelem Antropologického ústavu UK v Praze. 1954 se habilitoval a 1963 byl jmenován profesorem. 1965–71 byl rovněž ředitelem Hrdličkova muzea člověka v Praze a současně předsedou Československé antropologické společnosti ČSAV . Vedle toho působil 1946/47–1958 i na univerzitě v Olomouci, kde přednášel biologii dítěte a spoluzaložil Antropologický ústav.

Zabýval se fyzickou antropologií člověka, zvláště dětí. Studoval základní tělesné znaky českého obyvatelstva, prováděl výzkumy na velkých souborech populace, např. na cvičencích prvních tří československých spartakiád. Na základě celostátních výzkumů dětské populace (1951, 1961, 1971) stanovil koncem šedesátých let antropologickou normu vývoje československé mládeže. S neurologem J. Dittrichem měl světovou prioritu v metodice kefalometrické diagnostiky dětských kraniostenóz. Jako odborný poradce spolupracoval na expertizách pro kriminalistický ústav, ale i např. na paleoantropologických rekonstrukcích prováděných malířem Z. Burianem.

D: Biologie dítěte, 1947; Co víme o původu a vývoji člověka, 1953; Dr. Aleš Hrdlička, světový badatel ve vědě o člověku, 1954; Rasy a rasismus (s V. Junkem), 1955; Současná věda v boji proti rasismu, 1961; Etnická antropologie (skriptum), 1962; Vývojová, porovnávacia a funkčná anatómia človeka (s J. Valšíkem a R. Lincem), Bratislava 1962; Antropologie a somatologie pro posluchače biologie na přírodovědeckých fakultách (s K. Hajnišem a S. Tittelbachovou), 1963; Antropologie, 1967.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 187–188; J. Kunc, Kdy zemřeli…?, 1974, s. 47; M. Prokopec, Prof. Dr. V. F. (1905–1971), in: International Journal of Anthropology, 1991, Vol. 6, Issue 3, s. 289–290; J. Šmiřák, V. F., in: Zakladatelé a pokračovatelé, 1996, s. 46–48; ČBS, s. 140; Tomeš 1, s. 307.

Jiří Martínek