FIALA Jaromír Alois Václav 6.6.1891-22.11.1973

Z Personal
Jaromír Alois Václav FIALA
Narození 6.6.1891
Místo narození Malá Vrbka (u Hodonína)
Úmrtí 22.11.1973
Místo úmrtí Praha
Povolání 17- Veterinář
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 145

FIALA, Jaromír Alois Václav, * 6. 6. 1891 Malá Vrbka (u Hodonína), † 22. 11. 1973 Praha, veterinář

Byl synem Aloise F., učitele a nadučitele v Kosticích, a Anny, roz. Molnárové, z Javorníku, měl tři mladší sourozence. Českou reálku 1910 ukončil v Praze. Pokračoval ve studiích na Vysoké škole zvěrolékařské ve Lvově, po válečné službě jako záložní poručík zvěrolékař dokončil Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně 1921. Promován byl 1924 (MVDr.). Předtím se 1922 oženil v Brně s Marií Štěpánkou Tenorovou, učitelkou v Bílovicích. Pracoval jako veterinář v Moravské Nové Vsi, na zemském veterinárním oddělení v Praze, jako okresní veterinář v Lanškrouně, znovu na zemském veterinárním oddělení, ve Svazu pro zemědělství a lesnictví a na ministerstvu zemědělství. Byl členem mj. veterinární sekce Společnosti pro dějiny věd a techniky ČSAV. Kromě odborné činnosti se věnoval slováckému folkloru. Od brněnské Vysoké školy veterinární obdržel 1971 zlatý zvěrolékařský diplom.

D: Chraňte chov vepřů od nakažlivých chorob, 1930; Obrana chovatele proti nakažlivým chorobám, 1934; Lidské dokumenty z Podluží. Zápisy výroků prostých lidí z Podluží J. F. a Ladislava Húsky, V. Frolec (ed.), 1988.

L: nekrolog in: Věstník Společnosti veterinárních lékařů 1975, č. 1–4, s. 57.

P: Obec Hrubá Vrbka, matrika narození; SOkA, Mikulov, fond Archiv obce Kostice, matrika obyvatel 1880–1900 (NAD 91); Archiv obce Moravská Nová Ves (NAD 100); Archiv Etnografického ústavu MZM, Brno, rukopis Povídačky starých z Podluží. Humor, vyprávění a pověrečné zkazky z přelomu století starým nářečím.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Kalinová, Jiří Šindlář, Gustav Novotný