FIALA Ladislav 27.11.1864-8.3.1906

Z Personal
Ladislav FIALA
Narození 27.11.1864
Místo narození Praha
Úmrtí 8.3.1906
Místo úmrtí Příbram
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 149

FIALA, Ladislav, * 27. 11. 1864 Praha, † 8. 3. 1906 Příbram, spisovatel, dramatik

Maturoval na pražském Akademickém gymnáziu. Poté vystudoval teologii a jako kaplan odešel do Vejprt (u Chomutova). 1891 se vrátil do Prahy, deset let byl katechetou na žižkovské německé obecné škole, další dva roky suploval na příbramském gymnáziu. 1898 dosáhl doktorátu z teologie. 1903 se stal profesorem vyššího gymnázia ve Vejprtech. Již jako student semináře se zabýval krásnou literaturou. Od 1886 přispíval do časopisů pro děti a mládež (Budečská zahrada, Jitřenka, Malý čtenář) a do listů s beletristickými přílohami (Niva, Zábavné listy, Besedy lidu, Obrázková revue, Hlas národa, Poutník od Otavy). Podílel se na knižnici Pokladnice mládeže vydávané nakladatelem A. Hynkem. Etabloval se jako spisovatel historických povídek a loutkových her pro mládež. V drobných dějepisných prózách rozvíjel školní učivo dějepisu v intencích dobových morálních i pedagogických zásad s tématy lásky k vlasti, víry, poslušnosti a věrnosti (Šlechetný odplatitel, b. d. /1888/). F. nejplodnějším obdobím se stala devadesátá léta, kdy vydal povídky Strahovský poklad (b. d., /1893/), Chudáci: kus velkoměstského života, 1892, prózu Jen kurážně!, 1893, a obsáhlejší Povídky z našich dějin 1896; současně se zaměřil na dramata a hry pro děti a mládež (Pan regent rožmberský, 1894; Červený a černý. Veselá historie z našich dnů, 1899; Rodná chaloupka. Kouzelná hra ve třech jednáních, 1894; veselohra Věrný kamarád, 1899). Publikoval pod pseudonymem J. L. Brázda. 1894–96 se podílel na formování časopisu Rádce duchovní. Nedlouho před smrtí přispíval do časopisu Křesťanská škola.

L: J. Novodvorský, Besedy mládeže, in: Hlídka literární 6, 1889, č. 1, s. 2; J. Horák, Besedy mládeže /Strahovský poklad/, in: tamtéž 10, 1893, č. 12, s. 464–465; A. Vlas, Divadlo s loutkami /Rodná chaloupka/, in: tamtéž 12, 1895, č. 3, s. 110–111; BOS 4, s. 94; MSN 2, s. 727;OSN28, s. 409–410; ISN 7, s. 183; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 538; LČL 1, s. 693, a 3, s. 1403 (správné datum úmrtí).

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová