FIALKA Zdeněk 1850-8.1.1926

Z Personal
Zdeněk FIALKA
Narození 1850
Místo narození Imst (Rakousko)
Úmrtí 8.1.1926
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 157

FIALKA, Zdeněk, * 1850 Imst (Rakousko), † 8. 1. 1926 Praha, pedagog, účastník 1. odboje

Syn Mořice F. (1809–1869) se narodil v Tyrolsku. Základní a středoškolské vzdělání absolvoval na německých, polských a italských školách podle toho, kde byl jeho otec posádkou. Ovlivnily ho národní uvědomění, sociální cit a demokratické politické ideály předbřeznového období, které si jeho rodiče uchovávali do konce života a pro něž F. otec nedosáhl generálské hodnosti. Znalosti češtiny, českých dějin a české kultury a politiky nabyl od otce. Vystudoval matematiku a fyziku a těmto předmětům učil na gymnáziích a reálkách ve Vídni a v Dolním Rakousku. Z politických a národnostních důvodů byl po několika letech přeložen do Haliče, nejprve jako skutečný profesor v Brodech. Po absolvování zkráceného kursu deskriptivní geometrie a algebry na vídeňské polytechnice přešel ve funkci zástupce ředitele na gymnázium ve Lvově. Do výslužby byl dán 1911, odstěhoval se do Prahy. Už v Haliči se politicky orientoval na Masarykovu realistickou stranu, po příchodu do Prahy se stal členem jejího školského výboru. Po vypuknutí války se okamžitě zapojil do rodící se konspirační sítě, zprvu jako spojka mezi realisty a státoprávními pokrokáři. 1915 cestoval po českém venkově, objížděl venkovské členy realistické strany a získával je pro odboj. S C. Duškem a J. Hájkem vytvořil konspirační trojici (krycí jméno Strýček), 1915–16 měl v tajném výboru Maffie na starosti obstarávání falešných pasů. 1917–18 působil jako její důvěrník pro oblast východní Haliče a udržování kontaktů s tamním protirakouským hnutím. In memoriam byl 1926 vyznamenán Československou revoluční medailí.

L: Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für 1874, Wien 1874, s. 299–300; J. Hajšman, Maffie v rozmachu, 1933, rejstřík; Slovník prvního československého odboje 1914–1918, 1993, s. 40.

P: NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 117, obraz 690 a 691; AHMP, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910 (1920), karton 58, č. 317.

Martin Kučera