FILGAS Josef 16.10.1908-11.3.1981

Z Personal
Josef FILGAS
Narození 16.10.1908
Místo narození Chropyně
Úmrtí 11.3.1981
Místo úmrtí Ostrava
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 183

FILGAS, Josef, * 16. 10. 1908 Chropyně, † 11. 3. 1981 Ostrava, spisovatel, žurnalista, redaktor

Dětství prožil na ostravské periferii, kam se rodina z Hané přestěhovala a kde otec pracoval jako dělník ve Vítkovických železárnách. Záhy osiřel. Absolvoval měšťanskou školu a 1925 se vyučil pekařem. Byl nucen často střídat zaměstnání. Pracoval postupně v koksovně, válcovně, na stavbách, v elektrárně či jako kamelot. Po ukončení prezenční vojenské služby 1930 vyrazil pěšky do Francie. Po půlroce se vrátil a psal reportáže, fejetony, črty a prózy do denního tisku (Dělnický deník, České slovo, Havíř, Lidové noviny, Literární noviny a Duch času). Teprve 1935 získal stálé zaměstnání a živil se jako novinář a spolupracovník ostravského rozhlasu. 1937 zahájil vydávání měsíčníku Havířská neděle (od 1939 jako Ostravská neděle), 1941 byl měsíčník zastaven. Téhož roku jej nahradil další měsíčník Rodná země slovem i obrazem, který F. naplnil převážně vlastními příspěvky. 1944 byl nasazen jako pomocný dělník. Po osvobození působil krátce jako úředník ZNV v Ostravě, od 1946 se stal spisovatelem z povolání a externím redaktorem Nové svobody (deník KV KSČ), 1950–51 redaktorem závodního časopisu Jiskra, 1951–55 Nové svobody a 1955–71 týdeníku Nová Ostrava (závodního časopisu n. p. Bytostav).

Jeho tvorba vycházela z životních zkušeností. Rázovitou realitu F. zachytil jako syrovou reportáž a dobový dokument bez výraznějšího uměleckého ztvárnění a ambicí. Sledoval dopad velké hospodářské krize a nezaměstnanosti (Zapomenutá Ostrava. Sbírka feuilletonů a reportáží z dávné i nedávné minulosti města, 1948, původně cyklus rozhlasových fejetonů, další vyd. 1962, 2007), později budování socialismu v regionu (Rodí se nová vesnice, 1950, Za mrazivých dnů, 1953). Od 1939 se věnoval tvorbě pro děti, zaujal prózami o důlním koníkovi a lesních človíčcích-brášcích. Nečetné romány a rovněž příležitostné intimní verše byly považovány za méně zdařilé a konvenční. Používal pseudonymy Jan Baran, Jan Kresta, Ondra Foltýn, Vagus a šifru -as.

D: tvorba pro děti a mládež, výběr: Mezi brášky, 1939; Koníček Ivánek, 1942 (5. vyd. 2008); Bráška Lajdáček, 1943; Brášci v Modré zemi, 1944; Cesta do neznáma, 1948; romány: Marieta, 1936; Stín šachty, 1940; Chléb ze železa, 1944; rozhlasové hry: Morová rána, 1946; Bylo nás pět, 1948; Vítr ze zámoří, 1948.

L: LČL 1, s. 697–698; Slezsko 2, s. 27–28; M. Rusinský, J. F. Literární medailon a bibliografie k šedesátým narozeninám spisovatele, 1968 (se soupisem díla, kritik a literatury); Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 191; F. Ostrava, in: O. Rafaj, Portréty, kritiky a studie, 1979, s. 213–221; http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Filgas.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný, Miroslava Novotná