FINGERLAND Antonín 26.2.1900-27.12.1999

Z Personal
Antonín FINGERLAND
Narození 26.2.1900
Místo narození Jičín
Úmrtí 27.12.1999
Místo úmrtí Červený Kostelec (u Náchoda)
Povolání 15- Lékaři
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 203

FINGERLAND, Antonín, * 26. 2. 1900 Jičín, † 27. 12. 1999 Červený Kostelec (u Náchoda), lékař patologický anatom, pedagog

Narodil se v rodině berního ředitele v Jičíně, kde také 1918 maturoval. Studoval a promoval na Lékařské fakultě UK v Praze (MUDr. 1924). Ještě před promocí se stal asistentem Patologicko- anatomického ústavu LF UK prof. J. Hlavy (později R. Kimly), kde působil 1923–28. Poté 1928 přešel do Hradce Králové na místo primáře prosektury nemocnice, současně působil 1928–34 jako primář infekčního oddělení hradecké nemocnice. Po zřízení pobočky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové byl jmenován vedoucím fakultního Ústavu patologické anatomie (od 15. 11. 1945; 1951–58 byl ústav součástí Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové), funkci zastával do 1970. Z patologické anatomie a histologie se habilitoval 1945 a 1948 byl jmenován řádným profesorem LF UK v Hradci Králové (s účinností od 1946). V letech 1968–70 současně vedl Kabinet pro studium plicních a infekčních nemocí LF UK v Hradci Králové. I po odchodu do důchodu (1970) pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu patologické anatomie lékařské fakulty. V Hradci Králové se zasloužil o vybudování moderního oddělení patologické anatomie tamní nemocnice, které již před rokem 1939 směřoval k vědecké práci, a posléze o jeho proměnu ve vysokoškolský ústav (od 1992 nese ústav jeho jméno – F. patologický ústav LF UK v Hradci Králové).

Ve své vědecké práci se věnoval zejména infekčním a plicním onemocněním, mj. problematice vlivu kouření na vznik karcinomů plic. Byl autorem více než dvou stovek odborných článků a několika učebních textů. Světovou prioritu měla F. identifikace herpetické ezofagitidy a výklad patogeneze vrstevnatých tuberkulomů. V dubnu 1945 diagnostikoval epidemii skvrnitého tyfu u terezínských vězňů. Zabýval se též protikuřáckou osvětou (přednášky, publikace).

Stal se členem několika českých a zahraničních vědeckých společností, redakčních rad a nositelem řady vyznamenání: Cena J. E. Purkyně, 1970; zlatá medaile UK a LF UK v Hradci Králové; Rytíř českého lékařského stavu ČLK, 1996; medaile J. Hlávky, 1998 dále jmenován čestným občanem města Jičína a Hradce Králové.

D: Tuberkulomy plic, 1960 (s F. Mydlilem a J. Procházkou); Co ví věda o kouření, 1966 (též anglicky).

L: ČLČ 99, 1960, s. 319–322 (s bibliografií); Sborník vědeckých prací LF v Hradci Králové 13, 1970, s. 86–106 (s bibliografií); ČLČ 119, 1980, s. 256 (foto); Praktický lékař 60, 1980, s. 304 (foto); BSPLF 1, s. 190–191; Tomeš 1, s. 316; L. Chrobák a kol., Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 1945–1995, 1995, rejstřík.

P: LA PNP, Praha, fond A. F.; Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, i. č. 5, Matrika doktorů UK V., folio 2396; fond Lékařská fakulta 1883–1953, osobní spis, i. č. 287.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Svobodný