FISCHER Johann Martin 1767-1824

Z Personal
Narození 1767
Místo narození Erfurt (Německo)
Úmrtí 1824
Místo úmrtí Březová (u Karlových Varů)
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 224

FISCHER, Johann Martin, * 1767 Erfurt (Německo), † 1824 Březová (u Karlových Varů), průmyslový podnikatel v průmyslu porcelánu

Pocházel z podnikatelské rodiny z Durynska, továrnu na výrobu porcelánu v Erfurtu provozoval již od 1774 jeho otec Johann Poppo F., který se začal živit jako obchodník, přesídlil do Čech a spolu s Ch. Reichenbachem, místním odborníkem v oboru chemie, 1811 koupil nepříliš prosperující porcelánku v Březové (Pirkenhammer), založenou předtím (1803) rovněž durynským obchodníkem F. Höckem. Původní výrobu hrubého, jednoduchého nádobí a hlaviček dýmek noví majitelé rychle zkvalitnili a začali se inspirovat vzory luxusního vídeňského a míšenského porcelánu. Díky výborné kvalitě střepu získala 1822 továrna zemské privilegium k výrobě porcelánu a 1829 jako první podnik v Čechách povolení k dekoraci vlastním měditiskem. Továrna vyrábějící původně pod značkou Fischer & Reichenbach se vypracovala mezi nejlepší v Čechách. Vrcholného vzestupu se dočkala ve dvacátých a třicátých letech, kdy pro ni pracovali vynikající malíři jako K. F. Quast, S. Schermer, W. Volkmar či J. Zappe. Její výrobky byly srovnávány s tehdy nejlepším porcelánem francouzským a získávaly uznání a úspěchy na přehlídkách umělecko-řemeslné tvorby, např. 1839 zlatou medaili na průmyslové výstavě ve Vídni. Po F. smrti převzala manželův podíl vdova, která jej spravovala do 1831, kdy na F. práci navázal syn Christian Gottlieb F. (* 24. 5. 1801 Erfurt /Německo/, † 18. 4. 1892 Zwickau /Německo/). 1833 se oženil s Emmou Karolinou Miegovou. Christian měl k převzetí podniku dobré odborné předpoklady. Třicátá a čtyřicátá léta znamenala i modernizaci a rozšíření výroby, v podniku tehdy pracovalo na dvě stě zaměstnanců. Christian se stal 1846 jediným majitelem porcelánky, poté co odešel na odpočinek druhý ze zakladatelů Reichenbach a svůj podíl na továrně v hodnotě 110 000 zl. mu prodal. Už 1853 však továrnu předal svému zeti Ludwigu Miegovi a sám se věnoval budování nově získané továrny v německém Zwickau. Podnik v Březové byl však formálně nadále veden pod firmou Fischer & Mieg až do 1918, kdy se stal součástí koncernu EPIAG. Porcelán označovaný podle místa výroby jako Pirkenhammer používal od 1876 jako svou hlavní značku dvě zkřížená hornická kladívka, později doplněná korunou a pentlemi.

Christian F. byl schopným chemikem a přírodovědcem, zvláště se věnoval botanice a geologii. Zabýval se květenou Karlovarska a řasami vyskytujícími se v minerálních pramenech; do Rybova díla Karlsbad und seine Mineralquellen (1836) zpracoval kapitolu o flóře Karlovarska. Část jeho herbářů se dochovala ve sbírkách NM v Praze.

L: A. Braunová, Kouzlo keramiky a porcelánu, 1978, s. 265–268; D. Braunová, Porcelánová tradice, 1992, s. 188–190; E. Poche – D. Hejdová, Porcelán, 1994, passim; EBL, s. 137; GIÖ 2, s. 91; I. Klášterský – A. Hrabětová – J. Duda, Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15, 1970, s. 79; The Grove Encyclopedia of Decorative Arts 2, G. Campbell (ed.), Oxford 2006, s. 216–217; B. Herzánová, Historie porcelánek v Čechách, bakalářská práce PF ZČU v Plzni, 2012; http://www.pirkenhammer.de/fabrik/geschichte.htm.

Jiří Martínek, Marie Makariusová