FISCHER Johann Nepomuk 29.5.1777-17.10.1847

Z Personal
Johann Nepomuk FISCHER
Narození 29.5.1777
Místo narození Rumburk
Úmrtí 17.10.1847
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 224-225

FISCHER, Johann Nepomuk, * 29. 5. 1777 Rumburk, † 17. 10. 1847 Praha, lékař oftalmolog, pedagog

Pocházel z rodiny kožešníka Tobiáše F. V Praze absolvoval gymnázium a 1795–98 filozofická studia na univerzitě. V té době zpíval také jako choralista Strahovského kláštera. Medicínu si zapsal nejprve ve Vídni (1799–1800), poté v Praze (1801–03), školu dokončil a 1806 promoval opět ve Vídni (Dr. med.). Na Univerzitě ve Vídni také získal 1807 titul magistra očního lékařství.

Nejprve se zdokonaloval v očním lékařství jako asistent soukromého očního ústavu prof. G. J. Beera ve Vídni. 1807 byl inkorporován na pražské lékařské fakultě a začal působit jako oční lékař. Ovlivněn filantropem A. Klarem, s nímž se řadu let znal, věnoval vlastní prostředky a otevřel polikliniku pro chudé pacienty s očními chorobami. Od 1808 získal povolení ordinovat na účet domestikálního fondu. V témže roce byl jmenován bezplatným adjunktem stavovského očního operatéra, začal operovat i v Klarově pražském slepeckém ústavu na Hradčanech, s nímž poté až do 1846 spolupracoval. 1814–20 působil jako stavovský oční lékař. 1820 byl jmenován profesorem očního lékařství na pražské lékařské fakultě – jako prvý tohoto oboru v Praze – a přednostou oční kliniky ve Všeobecné nemocnici. 1843 zastával funkci rektora univerzity. Proslul jako výborný operatér, vědec i učitel, autor moderní učebnice. Zasloužil se o zlepšení lékařské péče pro chudé pacienty s očními chorobami. Je pokládán za zakladatele vědeckého očního lékařství v našich zemích, sledoval však vývoj medicíny v celé šíři a snažil se v oftalmologii uplatňovat patologicko-anatomická hlediska vycházející z učení slavného vídeňského patologa českého původu K. Rokitanského.

D: Klinischer Unterricht in der Augenheilkunde. (Abbildungen des Thränenschlauches und einer merkwürdige Metamorphose der Regenbogenhaut), 1832; Lehrbuch der gesammten Entzündungen und organischen Krankheiten desmenschlichen Auges, seiner Schutz-und Hilfsorgane, 1846.

L: Wurzbach 4, s. 239; OSN 9, s. 264; A. Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 2, Wien – Leipzig 1884, s. 373; BSPLF 1, s. 95–96; DUK 3, rejstřík; A. Jungmann, Skizzierte Geschichte der medizinischen Anstalten an der Universität zu Prag, Wien 1840, s. 66–68; Die deutsche Karl-Ferdinands Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1889, s. 346–348, 360–361; Koerting, s. 227–229; E. Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz – Köln 1965, s. 82, 220; E. Dienstbier – J. Kurz – O. Matoušek, Zakladatelé české oftalmologie, 1957, s. 10–13; V. Kadlecová, Počátky oční kliniky v Praze, její první profesor J. N. F. a jeho asistenti, in: Československá oftalmologie 39, 1983, s. 131–138, 202–214, 268–280, 357–364; Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde 5, 1848, s. 113, 133–135; J. Pšenička, J. N. F., in: Severočeský regionální deník Ústí nad Labem 7. 9. 1992.

P: Archiv UK, Praha, C 101 aM64, s. 19; Archiv der Universität Wien, portrét (sign. 105.P71).

Ludmila Hlaváčková