FISCHER Josef 1.9.1867-7.10.1939

Z Personal
Josef FISCHER
Narození 1.9.1867
Místo narození Cheb
Úmrtí 7.10.1939
Místo úmrtí Horní Slavkov
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 225

FISCHER, Josef, * 1. 9. 1867 Cheb, † 7. 10. 1939 Horní Slavkov, pedagog, komunální politik, poslanec

Po studiu na učitelském ústavu vystřídal zpočátku jako pomocný učitel několik obecných škol na Chebsku. Vzhledem k mateřskému jazyku většiny žáků se jednalo o německé školy. 1892–1920 působil v obci Horní Lomany (u Chebu). Poté se stal řídícím učitelem v Horním Slavkově, kde žil až do smrti. Poprvé se veřejně angažoval 1897 v bojích proti jazykovým reformám vlády Kazimíra Badeniho, které se snažily mimo jiné zrovnoprávnit češtinu ve vnitřním jednání státních úřadů. Protesty proti těmto snahám byly v českém pohraničí včetně Chebu velmi bouřlivé. F. vstoupil do komunální politiky jako člen obecního zastupitelstva a přechodně působil jako sekretář obce Horní Lomany. Koncem 1918 po vzniku samostatné ČSR přispěl k budování nových politických a zájmových organizací, jmenovitě Chebského rolnického svazu (Egerländer Bauernbund), který brzy splynul s Německým svazem zemědělců (Bund der Landwirte, BdL). F. se stal krajským sekretářem BdL a úspěšně kandidoval 1920 za VII. Karlovarský volební kraj ve volbách do Národního shromáždění ČSR. Mandát obhájil i v následujících volbách, poslancem byl 1920–29. V parlamentu nevystupoval příliš často, většinou však kriticky k zákonům tak, jak je předkládala vláda. F. se tím argumentačně přibližoval komunistům. Jednalo se např. o parlamentní projednání zákona o podomním obchodě 1926. Byl vydavatelem týdeníku Der Landruf, do kterého také přispíval pod pseudonymem F. I. Scher.

L: EBL 1, s. 149–140; J. César – B. Černý, Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918–1938, 2, 1962, s. 544.

Pavla Vošahlíková