FISCHER Rudolf 29.1.1880-19.8.1969

Z Personal
Rudolf FISCHER
Narození 29.1.1880
Místo narození Polubný (u Jablonce nad Nisou)
Úmrtí 19.8.1969
Místo úmrtí Unterhaching (u Mnichova, Německo)
Povolání 25- Organizátor družstevnictví
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 233

FISCHER, Rudolf, * 29. 1. 1880 Polubný (u Jablonce nad Nisou), † 19. 8. 1969 Unterhaching (u Mnichova, Německo), politik

Pocházel z rodiny sklářského dělníka, vyučil se tkalcem, ale záhy se stal zaměstnancem ve sklářském průmyslu. Od mládí se angažoval v dělnickém hnutí. Již v osmnácti letech byl předsedou místní skupiny textilních dělníků v rodné obci, ve třiadvaceti letech se stal důvěrníkem krajské organizace rakouské sociální demokracie v Tanvaldu. 1908 založil spotřební družstvo v Polubném a pracoval jako vedoucí spotřebního družstva ve Varnsdorfu. 1912 založil Severočeské konzumní a spořitelní družstvo se sídlem v Rybništi nedaleko Varnsdorfu (Nordböhmische Konsum- und Spargenossenschaft in Teichstatt) a stal se jeho prvním předsedou. Byl rovněž spoluzakladatelem Svazu německých hospodářských družstev a Velkonákupní společnosti konzumních spolků. Po 1918 se stal členem předsednictva Německé sociálnědemokratické strany dělnické v Československu a 1920–25 poslancem a předsedou parlamentní frakce této strany. Od 1925 působil jako člen představenstva Velkonákupní společnosti konzumních spolků, 1936 byl svazovým tajemníkem Svazu německých hospodářských družstev. Aktivně vystupoval na generálních shromážděních této organizace. Publikoval své názory v tisku, kde hájil autonomní postavení spotřebního družstevnictví s důrazem na jeho sociální a hospodářský význam. Zastával rovněž funkce v odborovém hnutí a v německých dělnických tělovýchovných organizacích. Po druhé světové válce byl odsunut do Německa, žil v Bavorsku, kde dožil. Uveřejnil několik vzpomínkových statí o spotřebním družstevnictví v meziválečném Československu.

D: série článků v listu Konsumgenossenschaft 1928–1937 (Reichenberg); Aufstieg und Ende der sudetendeutschen Konsumgenossenschaften, in: Sudeten- Jahrbuch 1956, s. 86–100.

L: 25 Jahre Nordböhmischer Konsum- und Sparverein Teichstatt 1912–1937, b. d.; J. César – B. Černý, Politika německých buržoasních stran v Československu v letech 1918–1938, 2, 1962, s. 544; BL 1, s. 358–359; Weg, Leistung, Schicksal. Geschichte der sudetendeutschen Arbeiterbewegung in Wort und Bild, Stuttgart 1972, passim; A. Reich, Von der Arbeiterselbsthilfe zur Verbraucherorganisation: die deutschen Konsumgenossenschaften in der Tschechoslowakei 1918–1938, München 2004, passim.

P: Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn (Seliger Archiv): R. Fischer, Sudetendeutsche Genossenschaftsbewegung (nepublikovaný rukopis), b. d.

Josef Harna