FIXL Viktor 1.4.1914-22.4.1986

Z Personal
Viktor FIXL
Narození 1.4.1914
Místo narození Marktl (Rakousko)
Úmrtí 22.4.1986
Místo úmrtí Praha
Povolání 89- Průmyslový výtvarník
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 251

FIXL, Viktor, * 1. 4. 1914 Marktl (Rakousko), † 22. 4. 1986 Praha, návrhář hraček, grafik, pedagog

Pocházel z rodiny krejčího. Vyučil se lakýrníkem a písmomalířem, 1934 absolvoval v Praze Ústřední školu bytového průmyslu a do 1941 studoval v ateliéru F. Kysely na UMPRUM. Od 1937 si přivydělával smluvní výukou na pokračovacích školách, studijní cesty podnikl do Itálie a třikrát do Francie. Nejprve se zaměřil na volnou i užitou grafiku a užitou malbu na sklo a dřevo, navrhl několik mozaik. Po osvobození se trvale věnoval uměleckému návrhářství dřevěných hraček pro děti předškolního a raného školního věku, dosáhl v něm mezinárodního uznání a podařilo se mu v průběhu necelých patnácti let výrobu dřevěných hraček v Československu posunout na nejvyšší dobovou úroveň po stránce estetické, funkční, didaktické i zdravotní. Vyučoval 1941–46 na Střední škole pro zpracování dřeva v Chrudimi, 1946–49 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, 1949–52 výtvarnou výchovu na gymnáziu, od 1952 vedl oddělení pro tvorbu hraček na pražské Střední uměleckoprůmyslové škole. Před odchodem do důchodu krátce pracoval ve Vývojovém ústavu spotřebního průmyslu. Českou hračku propagoval doma i v zahraničí, zasáhl do výroby dřevěných loutek, zasloužil se o vysoký umělecký standard československého hračkářského průmyslu. Publikoval teoretická pojednání v periodikách Domov, Tvar, Umění a řemesla a Kultura. S Evou Opravilovou napsal monografie Současná hračka (1979, také v ruské a německé verzi) a Hra a hračka v životě dítěte (s V. Mišurcovou a J. Fišerem, 1980). Založil informační bulletin Hračka, byl předsedou jeho redakční rady. Zasedal v nejrůznějších komisích, vedl skupinu Hračka a loutka při Svazu českých výtvarných umělců, byl členem Mezinárodní rady pro dětskou hračku (ICCP) a Světové organizace pro výchovu předškolních dětí (OMEP). Podstatně přispěl k získání oborové Grand Prix na Světové výstavě EXPO ’58 v Bruselu. Z F. pozůstalosti vydal jeho syn, rovněž malíř a grafik, Jiří F. (* 18. 4. 1950 Praha) Betlém (1991).

L: Toman 1, s. 225; ČBS, s. 147; SČSVU 2, s. 260–261; NEČVU 1, s. 182–183; Tomeš 1, s. 323; M. Knížák, Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla 1, 2005, s. 260; Životní jubileum prof. V. F., in: Hračka 19, 1984, č. 1.

Martin Kučera